StarLeaf Cloud

StarLeaf Cloud Service är en tillförlitlig och säker lösning för video- och audiosamarbete med fullständig Starleaf Telepresence och andra standardbaserade videokonferenssystem. Den uppfyller alla krav för universella HD-anslutningsalternativ, möjliggör integrering av befintlig röst via IP- och ISDN-tjänster samt infrastrukturer och utformar hela kommunikationen på ett mer effektivt sätt.

StarLeaf Breeze Software, StarLeaf Personal, PT Mini och Group Telepresence Systems är redan konfigurerade i StarLeaf Cloud Service. Du ansluter din StarLeaf till Internet så är den redo på några få minuter.

StarLeaf tillhandahåller grindvaktsfunktion, brandväggstraversal och multipunktsförmåga som en fullständig tjänst.


StarLeaf Cloud