Energi-, gas-, vatten- och elindustrin

Fallstudier och referensvideor från detta fält:

Masefield Biofuels Europe GmbH, Referensvideo

Schüco International, Referensvideo och fallstudie (GER)

RWE, Referensvideo och fallstudie (GER)

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, Referensvideo (GER)

SunTechnics, Fallstudie (GER)

Å ena sidan utgör en ökande miljömedvetenhet, ett ökat behov av säkerhet och önskemål om transparens och ansvar betydande utmaningar för energi-, gas-, vatten- och elindustrin. Samtidigt kräver globaliseringen av marknaden, ständiga fluktuationer av växelkursen och ökande priser på varor nya lösningar och ny teknik - inklusive för kommunikationer - för att förbli konkurrenskraftiga på nationell och internationell nivå i framtiden.

Investering i videokonferenser slår två flugor i en smäll: För det första bidrar du aktivt till att reducera energiförbrukningen, emissioner och därigenom föroreningarna. Snabbare och effektivare krishantering gör det möjligt för dig att uppfylla dina egna säkerhets- och informationsbehov samt allmänhetens. Samtidigt ökar du din operationella effektivitet genom mätbart reducerade kostnader, mindre stopptider och ledtider, snabbare konsultationsprocesser och därigenom kortare utvecklingscykler.

"Beslut accelereras; lägre energikostnader och CO2-emissioner skyddar miljön helt enligt våra kunskaper om hållbart bevarande av resurser."

Ralf Hauser 
marknadschef, Schüco International KG

"Beslut accelereras; lägre energikostnader och CO2-emissioner skyddar miljön helt enligt våra kunskaper om hållbart bevarande av resurser."

Ralf Hauser 
marknadschef, Schüco International KG