Infrastruktur för videokonferenser

Komplexiteten i videokonferenser ligger i dess nätverk. DEKOMs experter designar, implementerar och underhåller dessa nätverk. Skräddarsydd och skalbar för att möta dagens behov och vara förberedd för morgondagens utmaning.

Infrastructure VideoconferencingEn central MCU (Multipoint Control Unit), till exempel, ansvarar för hopkoppling av många olika deltagare på många olika platser - oavsett om det är mellan anställda på olika våningar i din kontorsbyggnad, mellan projektledare i Köln och München eller mellan chefer i Shanghai och Frankfurt. Överföringsservrar och traversalservrar aktiverar en säker transversal för brandväggar, anslutningen mellan företagsnätverk och överföringen från interna nätverk och det publika Internet.

”Våra lösningar är fullständigt certifierade - de tillhandahåller högsta tänkbara säkerhet, kvalitet, stabilitet och kompatibilitet. För verkliga, hållbara konkurrenskraftiga fördelar.”

Simon Härke,
CEO/CTO, DEKOM AG
Denna samtalskontroll är infrastrukturens uppgift och ett centralt ofta oundvikligt ämne inte bara för stora installationer. Till och med små system med endast några få videokonferensslutpunkter har mycket nytta av en enda, centraliserad administration. Ditt videokonferenssystem kan dessutom göra mer. Reser dina anställda regelbundet till utbildningar och kurser?

Utbildningsvideor, tal, tillkännagivanden, föreläsningar och lektioner kan lätt registreras och göras tillgängliga genom intranät eller Internet - live eller vid behov. Din videokonferenslösning är ett extremt praktiskt, alltid tillgängligt registrerings- och strömningssystem - med rätt infrastruktur.