Livsmedel, personlig hygien och fritid

Dynamiska affärssegment kräver en hög grad av innovation, flexibilitet, effektivitet och hastighet - i synnerhet när det gäller kommunikation. Filialkontor i Europa, produktion i Asien, försäljningspartner över hela världen - komplexa organisationer i synnerhet drar fördel av den enorma potentialen för besparingar som erbjuds av videokonferenser. Vi kan hjälpa dig att optimera din kommunikation och ditt samarbete, både internt och externt och drastiskt minska din tid till marknaden, till exempel genom att inrätta virtuella konferensrum där high definition-videokonferenser skapar intrycket att du sitter på samma bord som dina kontakter i Fjärran Östern. Företag som Warsteiner-bryggeriet har insett denna utmaning: när det privatägda bryggeriet moderniserade sina konferensrum installerade de även videokonferenssystem i high definition. Anläggningen i Warstein och Schlossbrauerei Kaltenberg - König Ludwig GmbH:s bryggeri 600 kilometer därifrån i Bayern - har sedan dess anslutits till ett videokonferenssystem. Ytterligare ett system i produktionsanläggningen ersätter onödiga och tidsförbrukande resor till kunder och leverantörer.