Kabelhantering

Från kanallösningar på väggen eller i golvet till avslutningslådor i bordet, kablar går överallt. Men inom DEKOMs koncept är det bara de användbara delarna som syns. Robusta och funktionella kopplingar är väl genomarbetade i snygga bordskopplingslådor eller väggintag.

Table connector cable management

Exponerade kablar kan leda till att man snubblar och är inte bara en säkerhetsrisk. I synnerhet i sofistikerade omgivningar kan de utgöra en visuell distraktion och snabbt ge ett ovårdat intryck. Utöver detta kan onödigt långa kablar dessutom försämra signalkvaliteten. Vårt individuellt konfigurerbara bord och dito golvboxar gör det möjligt att koppla diskret och tillförlitligt till elförsörjningar, nätverk, audio, video och andra externa signalkällor. Oavsett om du väljer skrivbordskopplingspaneler, elektriskt indragbara inbyggda höljen, väggkanaler eller vattentäta golvinsatser är våra installationer både funktionella och perfekt koordinerade med ditt rums utseende, både på insidan och utsidan. För att säkerställa optimal signalkvalitet, ergonomi och positionering rekommenderar vi inkludering av kablarna för din mediateknik i ditt rums planering så snart som möjligt. Vi har dock även lämpliga lösningar för omvandling och ommodellering.


”En avgörande fördel för e-learningplattformen är att våra studenter får väldigt enkel och omedelbar tillgång till inspelningarna.”

Prof. dr. Sönke Knutzen
Vice President Teaching, Technical University of Hamburg-Harburg