Impressum

Information om DEKOM Sweden AB:

DEKOM Sweden AB
Olof Palmes gata 29
11122 Stockholm

Representeras av följande:

Ledning: Tatjana Leminsky
Förvaltningsråd: Arwed Plate, Akaki Togonidze (ordförande), Jörg Weisflog

Kontakt

Telefon: +46(0)8 505 421 29 | E-post: info-se@dekom.com | Internet: www.dekom.com/se-sv

Organisationsnummer: 559367-2958

Friskrivningsklausul:

DEKOM tar inget ansvar för de nationella företagens innehåll och deras språk. Enbart de nationella företagen är ansvariga för innehållet.

DEKOM tar inget ansvar för innehållet i externa länkar.

Operatörerna av länkade webbplatser är exklusivt ansvariga för sitt innehåll.

Copyright

DEKOM förbehåller sig uttryckligen den exklusiva copyrighten till alla webbdesign, text, grafik, varje urval eller utformning av dessa och alla programvara. Kopiering (inklusive utskrift) av webbplatsen eller delar av den är tillåten endast för placering av en order hos DEKOM eller användning av denna webbplats som en inköpsresurs. All annan användning av det tillgängliga materialet eller den tillgängliga informationen - inklusive reproduktion, ny utdelning, modifiering och publicering - är förbjuden om inte något annat besked erhålls från DEKOM i förväg.

Varumärken

”DEKOM” är en bild- och textlogotyp och ett registrerat varumärke som tillhör DEKOM. Logotyper, sidhuvuden och navigeringsfält, grafik, knappikoner och servicenamn är varumärken som tillhör DEKOM. Dessa varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhandahålls av DEKOM eller på något sätt som sannolikt kan leda till förvirring bland DEKOMs kunder eller misskreditera DEKOM. Alla andra varumärken som förekommer på denna webbplats som inte tillhör DEKOM tillhör sina respektive ägare som kan vara dotterbolag till DEKOM.

Nedladdningar

Som en del av sin service tillhandahåller DEKOM en omfattande översikt över alla produkter som finns på marknaden. Det är möjligt för användare att utnyttja tjänster eller ladda ner programvara som tillhandahålls av tredje parter samtidigt som denna tjänst används. Användning av sådana tjänster, sådan programvara eller produkter är föremål för eventuella bestämmelser som uppstår på grund av det juridiska förhållandet mellan användaren och respektive tredje part vilket inte har någon påverkan på det juridiska förhållandet mellan användaren och DEKOM. DEKOM kan inte lämna någon garanti i enstaka fall när det gäller tillgången till nedladdningar som tillhandahålls av tredje parter.

Sektretesspolicy

Ansvarig myndighet när det gäller dataskyddslagarna, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är:

DEKOM AG:s dataskyddsombud
c/o TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstraße 160
D-80339 München

E-post: datenschutz@dekom.com

Du kan kontakta ditt dataskyddsombud direkt när som helst med alla frågor och förslag när det gäller dataskydd.

Dina berörda rättigheter

Du kan alltid utöva följande rättigheter under kontaktinformationen till ditt dataskyddsombud:

 • Information om dina sparade data och behandlingen av dem,
 • Korrigering av felaktiga persondata
 • Radering av data som lagras hos oss,
 • Begränsning av databehandling om vi ännu inte får radera dina data på grund av lagliga skyldigheter.
 • Invändning mot behandlingen av dina data hos oss och
 • Dataportabilitet om du har samtyckt till databehandlingen eller har undertecknat ett kontrakt med oss.

Om du har givit oss ditt samtycke kan du återkalla det när som helst med verkan på framtiden.

Du kan alltid kontakta den lagstiftande myndighet som är ansvarig för dig med ett klagomål. Din ansvariga övervakningsmyndighet beror på din hemort, ditt arbete eller den påstådda kränkningen. En lista med övervakande myndigheter (för det icke offentliga området) med adress finns nedan: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ändamål med databehandling för den ansvariga myndigheten och tredje parter

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamål som anges i detta sekretessmeddelande. En överföring av dina personuppgifter till tredje parter för andra ändamål än de som nämns äger inte rum. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje parter om:

 • du har lämnat ditt uttryckliga medgivande,
 • behandlingen krävs för att slutföra ett kontrakt med dig,
 • behandlingen krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

behandling är nödvändig för att skydda legitima intressen och det inte finns någon orsak att tro att du har ett allt överskuggande legitimt intresse av att inte avslöja din information.

Radering eller blockering av data

Vi står fast vid principerna för undvikande av data och dataekonomi. Därför sparar vi endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som nämns här eller enligt vad som föreskrivs enligt de olika lagringsperioder som föreskrivs av lagstiftningen. När det aktuella syftet har upphört eller när dessa deadlines har upphört kommer motsvarande data att blockeras rutinartat och raderas i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

Insamling av allmän information vid besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats registrerar en kaka automatiskt information av allmänt slag. Denna information (serverloggfiler) inkluderar, till exempel, typ av webbläsare, driftsystem som används, domännamnet för din Internetoperatör och liknande. Detta är enbart information som inte möjliggör slutsatser om din person.

Denna information är tekniskt nödvändig för att leverera innehåll från webbsidorna som du begärt korrekt och är obligatorisk vid användning av Internet. De behandlas i synnerhet för följande ändamål:

 • Säkerställa en anslutning till webbplatsen utan problem,
 • Säkerställa en smidig användning av vår webbplats,
 • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet också
 • för ytterligare administrativa ändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på vårt legitima intresse för de ändamål som nämns ovan för insamling av data. Vi använder inte din information för att dra slutsatser om dig. Mottagaren av uppgifterna är endast den ansvariga myndigheten och möjligen registerföraren.

Anonym information av detta slag kan utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och den underliggande tekniken.

Kakor

Som många webbplatser använder vi även så kallade ”kakor”. Kakor är små textfiler som överförs från en webbplats server till din hårddisk. Detta ger oss automatiskt vissa data som IP-adress, webbläsare som används, operativsystem och din anslutning till Internet.

Kakor kan inte användas för att starta program eller för att överföra virus till en dator. Baserat på information som ingår i kakor kan du underlätta navigering och aktivera korrekt visning av dina webbsidor.

De data som samlats in av oss kommer under inga omständigheter att avslöjas till tredje parter eller också kommer personuppgifter att upprättas utan ditt medgivande.

Du kan naturligtvis visa vår webbplats även utan kakor. Internet-webbläsare är normalt inställda på att acceptera kakor. I allmänhet kan du deaktivera användning av kakor när som helst genom din webbläsares inställningar. Använd din Internet-webbläsares hjälpfunktioner för att ta reda på hur du ska ändra dessa inställningar. Observera att en del av vår webbplats funktioner kanske inte fungerar om du har deaktiverat dessa kakor.

Registrering på vår webbplats

Vid registrering för användning av våra individualiserade tjänster samlas en del personuppgifter in, till exempel namn, adress, kontakt- och kommunikationsinformation som telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss kan du komma åt innehåll och tjänster som vi erbjuder endast till registrerade användare. Registrerade användare har även alternativet att ändra eller radera de data som specificerats under registreringen när som helst. Vi förser dig naturligtvis även med information om de personuppgifter som vi har om dig när som helst. Vi är glada att korrigera eller radera dessa på din begäran under förutsättning att det inte finns några lagstadgade krav på lagring. För att kontakta oss när det gäller detta ber vi dig att använda den kontaktinformation som lämnas i slutet av denna sekretesspolicy.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina data under överföringen använder vi toppmodern krypteringsteknik (till exempel SSL) via HTTPS.

Nyhetsbrev

Baserat på ditt uttryckligen lämnade samtycke kommer vi regelbundet att skicka dig vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.

Det räcker att du skickar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrevet. När du registrerar dig för att ta emot vårt nyhetsbrev kommer de data som du tillhandahåller att användas uteslutande för detta ändamål. Abonnenter kan även meddelas om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen via e-post (till exempel ändringar i erbjudandet av nyhetsbrevet eller tekniska villkor).

Vi behöver en giltig e-postadress för effektiv registrering. För att verifiera att en tillämpning faktiskt görs av ägaren av en e-postadress använder vi proceduren ”Double opt-in”. För detta ändamål registrerar vi nyhetsbrevets ordning, utsändningen av ett bekräftelsebrev och mottagandet av det begärda svaret. Inga ytterligare data samlas in. Dessa data kommer att användas uteslutande för leverans av nyhetsbrevet och kommer inte att vidarebefordras till tredje parter.

Du kan återkalla ditt medgivande för lagring av dina personuppgifter och användningen av dem för utskick av nyhetsbrevet när som helst. Varje nyhetsbrev har en länk. Du kan dessutom avsluta prenumerationen när som helst direkt på denna webbplats eller berätta för oss om din begäran via kontaktalternativet som indikeras i slutet av denna sekretesspolicy.

Kontaktformulär

Om du har frågor av något slag ber vi dig att kontakta oss via e-post eller kontaktformuläret och ge oss ditt frivilliga samtycke för att kontakta oss. Detta kräver specificering av en giltig e-postadress. Detta fungerar för tilldelningen av begäran och det efterföljande svaret på densamma. Det är frivilligt att ange ytterligare data. Den information som du tillhandahåller kommer att sparas för att behandla begäran och för eventuella uppföljande frågor. När du har fyllt i din begäran kommer personuppgifterna att raderas automatiskt.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google inc. (nedan: Google). Google Analytics använder så kallade ”kakor”, dvs. textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på dessa webbplatser kommer dock din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater inom EES-området. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för operatören av denna webbplats räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att kompilera rapporter om webbplatsens aktivitet och att tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till webbplatsens aktivitet och Internet-användningen till webbplatsens operatör. Den IP-adress som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås ihop med andra Google-data. Syftena med databehandling är utvärdering av användningen av webbplatsen och kompilering av rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Baserat på användningen av webbplatsen och Internet kommer andra tjänster att tillhandahållas. Behandlingen baseras på webbplatsoperatörens legitima intresse. Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in detta webbläsarprogram i enlighet med detta. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner så mycket som det går. Du kan dessutom förhindra Googles insamling av data som genereras av kakan och relaterat till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa data av Google genom nedladdning av webbläsarens insticksprogram som finns på följande länk och installera den: Google Analytics Disable Browser Add On. Dessutom eller som ett alternativ till webbläsarens tilläggsprogram kan du hindra Google Analytics från att spåra dina sidor genom att klicka på denna länk: Deaktivera Google Analytics. En bortvalskaka kommer att installeras på din enhet. Denna kommer att förhindra insamlingen av Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden så länge kakan är installerad i din webbläsare.

Använda Matomo

Denna webbplats använder Matomo (tidigare Piwik) som är en programvara med öppen källa för statistisk utvärdering av besökarnas åtkomst. Matomo använder så kallade ”kakor” som är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen sparas på en server i Frankrike. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter behandlingen och innan den sparas. Du har alternativet att förhindra installation av kakor genom att ändra inställningar i ditt webbläsarprogram. Vi vill påpeka att med rätt attityd är inte alla den här webbplatsens funktioner tillgängliga. Du kan bestämma om en unik webbanalyskaka kan sparas i din webbläsare för att göra det möjligt för webbplatsens operatör att samla in och analysera olika statistiska data.

Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

För att presentera vårt innehåll på ett korrekt och grafiskt tilltalande sätt använder vi skriptbibliotek och typsnittsbibliotek på denna webbplats. Till exempel, Google Webfonts. Google Webfonts överförs till din webbläsares cache för att förhindra multipel laddning. Om webbläsaren inte stöder Google Webfonts eller förbjuder åtkomst kommer innehållet att visas med ett standardtypsnitt. Anropet av skriptbibliotek eller typsnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande även inte klart om och för vilka ändamål - att operatörerna av sådana bibliotek samlar in data. Bibliotekets operatörspolicy finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

Använda Google Maps

Webbplatsen använder Google Maps API för att visa geografisk information visuellt. Vid användning av Google Maps samlar Google också in, behandlar och använder data om besökarnas användning av kartfunktioner. För mer information om Googles databehandling, se Google sekretessmeddelande. Där kan du dessutom ändra dina personliga sekretessinställningar i sekretesscentret. För detaljerade instruktioner om hantering av dina egna data relaterade till Googles produkter klicka här.

Inbäddade YouTube-videor

Vi bäddar in Youtube-videor på en del av våra webbplatser. Motsvarande insticksprogram används av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-insticksprogrammet kommer det att ansluta till YouTubes servrar. YouTube kommer att informeras om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt Youtube-konto kan Youtube tilldela ditt surfbeteende till dig personligen. Detta kan förhindras genom att du loggar ut från ditt Youtube-konto i förväg.

Om en Youtubevideo startas använder leverantören kakor som samlar in information om användarens uppträdande.

Den som har deaktiverat lagring av kakor för programmet Google Ad behöver inte förvänta sig sådana kakor ens när han/hon tittar på YouTube-videor. Youtube sparar dessutom icke personlig användningsinformation i andra kakor. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av kakor i webbläsaren.

For mer information om dataskydd på "Youtube", se sekretesspolicyn från leverantören.

Sociala insticksprogram

Vi erbjuder möjligheten till så kallade ”sociala medier-knappar” på vår webbplats. För att skydda dina data förlitar vi oss på lösningen ”Shariff” vid implementeringen. Som en följd är dessa knappar integrerade på webbplatsen endast som en grafik som innehåller en länk till knappleverantörens motsvarande webbplats. Genom att klicka på grafiken kommer du att dirigeras om till respektive leverantörs tjänster. Det är inte förrän då som dina data skickas till respektive leverantör. Om du inte klickar på grafiken kommer det inte att ske något utbyte mellan dig och leverantörerna av sociala medier-knapparna. Information om insamlingen och användning av dina data i de sociala nätverken kan hittas i respektive användningsvillkor från respektive leverantörer. Mer information om Shariff-lösningen.

Vi har integrerat sociala medier-knapparna från följande företag på vår webbplats: Facebook, Twitter, Google+, YoutTube, Linkedin, XING, Pinterest.

Google AdWords

Vår webbplats använder Google Conversion Tracking. Om du har nått vår webbplats via en annons som skickats av Google placerar Google Adwords en kaka i din dator. Kakan för omvandlingsspårning placeras när en användare klickar på en Google-betjänad annons. Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och kakan inte har gått ut kan vi och Google inse att användare har klickat på annonsen och har omdirigerats till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en avvikande kaka. Kakor kan inte spåras genom AdWords annonsörers webbplatser. Den information som samlats in med hjälp av omvandlingskakan används för att generera omvandlingsstatistik för AdWords annonsörer som har valt omvandlingsspårning. Kunder får reda på antalet användare som har klickat på deras annons och som har omdirigerats till en tagsida för omvandlingsspårning. De får dock inte information som identifierar användare personligen.

Om du inte vill delta i spårningen kan du vägra att göra den inställning av en kaka som krävs - till exempel via en webbläsarinställning som i allmänhet deaktiverar den automatiska inställningen av kakor eller ställer in din webbläsare så att kakor från domänen ”googleadservices.com” blockeras.

Observera att du inte får radera bortvalskakor så länge du inte vill registrera mätdata. Om du har raderat alla dina kakor i webbläsaren måste du placera respektive bortvalskaka igen.

Användning av Google Remarketing

Denna webbplats använder återmarknadsföringsfunktionen från Google Inc. Den är utformad för att presentera intressebaserade annonser för webbplatsens besökare inom Google Network. En så kallad ”kaka” som gör det möjligt att känna igen besökaren när han eller hon besöker webbplatser som tillhör Googles annonseringsnätverk sparas i webbplatsbesökarens webbläsare. På dessa sidor kan besökare få annonser presenterade för sig som relaterar till innehåll som besökaren tidigare har sett på webbplatser som använder Googles återmarknadsföringsfunktion. Google säger att den inte samlar in någon personlig information under denna process. Om du inte vill använda Google Remarketing kan du dock välja bort denna funktion med hjälp av de rätta inställningarna. Alternativt kan du deaktivera användningen av kakor för intressebaserad annonsering genom Network Initiative genom att följa dessa instruktioner.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy så att den alltid överensstämmer med de aktuella kraven enligt lagstiftningen eller att implementera ändringarna av våra tjänster i sekretesspolicyn, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. Ditt nya besök kommer att bli föremål för den nya sekretesspolicyn.