Privacy Beleid

DEKOM BV | Minervum 7444-H | 4817 ZG BREDA
Telefoon: +31 76 8200 232

E-mail: info-nl@dekom.com | Internet: www.dekom.com

Directie: Björn Heisterkamp (Managing Director DEKOM BV)

Geregistreerd bij: Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland
Registratienummer: KvK 52638472

VAT-ID: NL-850531159 B.01

Locatie webserver: Straatsburg
Locatie server: Hamburg
Locatie backup: Berlijn

Disclaimer

DEKOM AG is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelokaliseerde versies en hun talen. Voor de inhoud van pagina's zijn uitsluitend de nationale bedrijven verantwoordelijk. DEKOM BV is verantwoordelijk voor de inhoud op de Nederlandstalige pagina’s voor Nederland. DEKOM is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van pagina's, waarnaartoe op deze pagina gelinkt wordt, zijn uitsluitend de eigenaren verantwoordelijk.

Privacy Policy

Binnen DEKOM is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ofwel EU GDPR) gewaarborgd door DEKOM AG, in de persoon van Simon Härke. Voor onmiddellijke communicatie met betrekking tot DEKOM BV (Nederland) wordt verzocht om contact op te nemen via info-nl@dekom.com met in het onderwerp AVG en een omschrijving van de opmerking, klacht of verzoek.

Auteursrecht

DEKOM behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor van elk webdesign, elke tekst, alle afbeeldingen, ieder onderdeel resp. iedere lay-out en elke software. Het maken van een kopie van de website of delen daarvan, incl. versies op papier, is slechts toegestaan om een bestelling te plaatsen bij DEKOM of om de website als bron te gebruiken tijdens het aankoopproces. Ieder ander gebruik van de op deze webpagina beschikbare informatie en materialen is, incl. reproductie, distributie, aanpassing en publicatie voor andere dan genoemde doeleinden, verboden of slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van DEKOM toegestaan.

Merknamen en handelsmerken

”DEKOM“ als woord- en beeldmerk een geregistreerd handelsmerk van DEKOM. De gebruikte logo's, paginatitels, resp. navigatiemenu's, afbeeldingen, knoppen en benamingen van diensten zijn merknamen of handelsmerken van DEKOM. Deze merknamen of handelsmerken mogen niet in samenhang gebracht worden met producten of diensten die niet afkomstig zijn van DEKOM , op geen enkele manier gebruikt worden om klanten van DEKOM te misleiden of om DEKOM in diskrediet te brengen. Alle andere merken, die geen eigendom zijn van DEKOM , maar wel op deze website genoemd worden, zijn eigendom van de betreffende eigenaar, die eventueel een relatie met DEKOM onderhoudt.

Downloads

DEKOM stelt een omvangrijk overzicht van alle beschikbare producten op de markt ter beschikking. Tijdens het gebruik van een dienst kan het voorkomen, dat de klant diensten gebruikt of software downloadt, die door derden ter beschikking worden gesteld. Het gebruik van de betreffende diensten, software of producten is mogelijk met bepaalde voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van de rechtsverhouding tussen de gebruiker en de desbetreffende derde partij. Deze heeft geen invloed op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en DEKOM . In voorkomende gevallen staat DEKOM niet garant voor downloads, die door derden ter beschikking zijn gesteld.

Rechten conform Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het is steeds mogelijk om rechten uit te oefenen met betrekking tot:

 • informatie over hoe gegevens opgeslagen zijn en welke processen hieraan ten grondslag liggen
 • correctie van persoonlijke data in onze systemen
 • verwijderen van uw gegevens uit onze systemen
 • beperking van gebruik, in het geval wij omwille van juridische redenen niet bevoegd zijn om gegevens te verwijderen
 • overdracht van gegevens, indien u hiervoor nadrukkelijke toestemming heeft gegeven

Gebruik van data en gegevens

We verwerken persoonlijke gegevens enkel conform de beschreven processen en voor de toepassing zoals omschreven in deze privacy policy. Het delen van uw gegevens met derden zal niet gebeuren zonder uw eigen expliciete toestemming. Gegevens worden slechts gedeeld als:

 • u daarvoor nadrukkelijke toestemming heeft gegeven
 • die benodigd zijn voor het opstellen van een contract tussen u en één van onze leveranciers, waarvan u via onze tussenkomst producten en/of diensten afneemt
 • de wetgeving hier ons toe noodzaakt

Verwijderen en blokkeren van data

We houden ons strikt aan de beginselen van data economy. We zullen de data slechts zo lang opslaan als noodzakelijk en wettelijk toegestaan en uitsluitend voor de toepassingen zoals omschreven. Indien het gebruik van persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk is, zal ons systeem het gebruik hiervan blokkeren ofwel zullen gegevens verwijderd worden.

Verzamelen van gegevens via onze website

Onze website is voorzien van cookies en dit zorgt voor het opslaan van algemene gegevens, bijvoorbeeld het type systeem (pc, tablet, smartphone) waarmee u de site bezoekt, met als doel om zo goed mogelijk te voorzien in correcte weergaves. Uw domeinnaam of internet service provider zal in sommige gevallen behoren bij de gegevens die gelogd worden, maar deze informatie zal geen gegevens bevatten over u persoonlijk. De verzameling van deze gegevens heeft als doel:

 • een perfecte verbinding naar onze website te waarborgen
 • een eenvoudig gebruik te realiseren van de site en de navigatie
 • informatie te voorzien over veilig gebruik van de website
 • de beheerder van de website te voorzien van de nodige informatie om verbeteringen door te voeren

Het verwerken van de gegevens heeft voorts als doel om zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien en interesse voor bepaalde onderwerpen te meten, er wordt op generlei wijze een verwijzing gemaakt naar persoonlijke conclusies of persoonlijke gegevens. Alle anonieme informatie wordt statistisch verwerkt voor het optimaliseren van de website, de technologie en de inhoud.

Cookies

Cookies (kleine tekstbestanden gegenereerd door onze website, die naar uw harddisk worden verplaatst) geven ons informatie over uw IP-adres, welke browser u gebruikt, welk operating systeem u gebruikt en wat voor verbinding u heeft. Cookies kunnen geen virus op uw computer plaatsen en kunnen niet gebruikt worden om programma’s te starten. Op basis van cookies wordt navigatie geoptimaliseerd, wordt de juiste taalinstelling voor u aangepast, wordt het juiste land voor u geselecteerd en wordt zoveel mogelijk getracht de informatie zo relevant mogelijk aan te leveren. In geen enkel geval worden cookies gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen. 

U kunt uiteraard de website bezoeken zonder gebruik van cookies te accepteren, ofwel cookies standaard in uw browser te deactiveren of niet toe te staan. Dit zal invloed hebben op de grafische weergave, de taalinstelling, navigatie en er zouden onderdelen op de site kunnen staan die niet werken.

Registratie op onze website

Wanneer u aanmeldt of registreert op onze website, zullen de betreffende gegevens opgeslagen worden. De contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, zullen opgeslagen worden in uitsluitend ons systeem. De verstrekking van deze gegevens geeft toegang tot onderdelen van de site en diensten die uitsluitend toegankelijk zijn voor geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben steeds het recht deze gegevens aan te passen of te verwijderen. 

SSL Encryptie

Voor optimale veiligheid is de complete website voorzien van state of the art encryptie technologie zoals SSL via HTTPS, met name voor de veilige verbinding tijdens het ingeven en verzenden van ingevoerde gegevens.

Newsletter (DEKOM Headlines)

Op basis van uw toestemming wordt uw mail-adres gebruikt voor het periodiek versturen van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven worden verstuurd door een externe dienst, genaamd ‘MailChimp’, waarbij we uitsluitend gebruik maken van toevoegen van adressen na eigen toestemming. MailChimp respecteert uiteraard eveneens de Europese Verordening inzake verzameling van persoonsgegevens en voor meer informatie hierover kunt u https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation nalezen.

Contactformulier

Door het contactformulier in te vullen op onze website, geeft u ons de toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de specifieke vraag, aanvraag, opmerking of melding die u wenst te maken. U geeft enkel de gegevens door die u noodzakelijk acht. In veel gevallen is een e-mail adres vereist voor communicatie terug, alle overige informatie is optioneel. De informatie die u hier verstrekt wordt opgeslagen op onze server (in Hamburg, hoofdkantoor DEKOM AG). Backups worden gemaakt in Berlijn (systeembeheer van DEKOM AG).

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen, en om aanvullende diensten met betrekking tot de website en het gebruik van internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google te dragen. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies te voorkomen door het veranderen van de juiste instellingen in uw browser; Maar wees ervan bewust dat als u dit doet u misschien niet in staat bent om alle functies volledig te gebruiken op deze website. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie verzameld door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Naast Google Analytics wordt ook gebruik gemaakt van Google Adwords, Script Libraries (Google Webfonts), Google Maps en Embedded Youtube Videos. Al deze diensten maken gebruik van cookies (zie voor meer informatie over cookies in onze sectie hierover).

Matomo

De website maakt gebruik van Matomo (voorheen bekend als Piwik), een open source platform voor het statistische aspect van de website bezoeken: Matomo gebruikt eveneens cookies en houdt nauwkeurig bij welk gedeelte van de website bezocht wordt. Matomo voorziet in een analyse van de website bezoeken van de gebruiker en biedt DEKOM inzage in welke pagina’s relevant zijn, welke niet, waar verbeteringen gewenst zijn, of navigatie logisch is of niet, en meer. De gegevens verzameld door Matomo zijn geanonimiseerd en worden gelogd op een server in Frankrijk. Deze dienst maakt gebruik van cookies (zie voor meer informatie over cookies in onze sectie hierover).

Privacy Officer

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

Functionaris voor gegevensbescherming van DEKOM AG
c/o TÜV SÜD Academy GmbH
Westendstrasse 160
80339 Munich

E-mail: datenschutz@dekom.com

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.