Konsulttjänster

Våra konsulter är certifierade experter med lång praktisk erfarenhet och projekterfarenhet.

Rådgivningstjänster

DEKOM erbjuder ett omfattande utbud av rådgivningstjänster för utveckling av specifika, anpassade lösningar: oberoende av om det rör sig om projektledning, benchmarking eller utformning av lösningar - vårt tillvägagångssätt är holistiskt, från analys till efterberäkning.

”De enorma besparingar vi uppnår tack vare beslut som är mer i rätt tid går inte att beskriva med siffror.”

Mirko Deik
Facility Manager, Thyssen Krupp Steel Europe AG


DEKOM är certifierad partner

för fler än 40 tillverkare av videokonferens- och mediateknik.

Lösning design- och nätverksanalys

Vi är inte främmande för kreativa lösningar, morfologisk analys och Ishikawa-diagram. Vi använder expertpaneler och modererade diskussioner för att hitta individuella och hållbara koncept för implementering av modern kommunikationsteknik. Vi pekar ut fällor, hinder och kriterier för framgång och tillhandahåller idéer och konkreta exempel på intern kostnadsfördelning, hållbara intäktsmodeller och kompletta affärsmodeller.

Process rådgivning och benchmarking

Vi hjälper dig att förbättra din hantering av uppsättningar av uppgifter och sekvenser för framtiden. Vi tillhandahåller inte några ”färdigsydda” lösningar. Istället guidar vi dig genom processen och utvecklar individuella lösningar med en potential för verkliga konkurrensfördelar. Vi skapar säkerhetsmodeller, reservscenarier och reservscheman. Vi analyserar hela din processkedja, jämför den med typiska prestanda för sektorn, erbjuder förslag till förbättringar och hjälper till att implementera dessa.


Nätverksanalys

Våra produkter använder den senaste kommunikationstekniken för att skicka information och data. Kunskap om dessa media är en mycket viktig och uppenbar del av vår dagliga support. Som en del av vår dagliga rutin talar vi nätverksteknikernas och administratörernas språk och förstår deras problem, tillhandahåller specifik assistans, identifierar fel i nätverk och utvärderar till och med den generella nätverkskapaciteten. 

Projektledning (HR)

Prestandahantering fokuserar på systematisk, multidimensionell prestandamätning, kontroll och övervakning för att ständigt förbättra de olika företagens prestanda. Vi erbjuder resultatinriktad mänsklig prestandahantering (mänskliga resurser och organisationsutveckling, teambuilding, ledarskap) när det gäller användning av modern kommunikationsteknik.


Projektledning

Nätverksscheman, intjänat värde och kritisk sökväg är mer än teori för oss. Vi följer internationella standarder och sätter ihop individuellt skräddarsydda, högt kvalificerade team för dina projekt. En erfaren projektledare är ansvarig för att genomföra din investering med framgång enligt planeringen och enligt budget och är alltid tillgänglig som en expertkontaktpunkt.

Inspektioner, hälsokontroller och säkerhetskontroller

Som godkända specialister jämför vi korrekt implementering av befintliga lösningar med kundernas krav och funktionsspecifikationer och toppmodern teknik samt utför penetrationstester när det gäller data-, slutpunkts- eller samtalssäkerhet för våra kunders räkning.

Tillverkare för videokonferenser

Vi erbjuder ett omfattande produktutbud från flera olika tillverkare.