Beställ din GRATIS produktkatalog!

Vill du dra nytta av vår koncentrerade expertis på områdena videokonferenser och mediateknik?

Fyll i formuläret - vi skickar dig vår 178-sidiga turnaround-katalog i tryckt version.

Som alltid, tillverkaroberoende och innehållsrik.

DEKOM-katalog - 178 sidor av expertis på ämnena samarbete, videokonferens-,  och mediateknik

Denna gång en reversibel katalog. Varför?

I avsnittet Service och lösning tittar vi på produkter för visuell kommunikation på distans och användning av våra kunskaper för att hjälpa dig att hitta idéer för investering i ditt företags intelligens.

Vi utformade delen Rum och teknik på detta sätt eftersom vi ser teknik som en sluten enhet med utrymme. I och med att vi utvecklar koncept och inte bara säljer utrustning. I och med att våra ingenjörer vill dela med sig till dig av sina år av erfarenhet. I och med att vi inte bara är teoretiker utan har utrustat tusentals rum och byggnader över hela världen.


Uppgifterna som skickas in kommer endast att behandlas i syfte att bearbeta denna begäran.