Otisk

Zveřejnění podle německého práva (§ 5 TMG):

DEKOM AG
Kellerbleek 3
22529 Hamburk

Zastoupena správní radou, zastoupená:

Představenstvo: Simon Härke | Roman Radke
Dozorčí rada: Arwed Plate, Akaki Togonidze (předseda), Jörg Weisflog

Kontakt

Telefon: +49 (0) 40 80 81 81-100 | Fax: +49 (0) 40 80 81 81-199
E-mailem: info@dekom.com | Internet: www.dekom.com

Zápis do obchodního rejstříku

Rejstříkový soud: Amtsgericht, Hamburk
Evidenční číslo: HRB 73265

DIČ:

DE 178508413

Redakční odpovědnost podle německého tiskového práva (§ 55 odst. 2 RStV):

Simon Härke
Kellerbleek 3
22529 Hamburk

Prohlášení:

Společnost DEKOM nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah národních společností a jejich jazyků. Za obsah odpovídají pouze národní společnosti.

Společnost DEKOM nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů.

Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazovaných stránek.

autorská práva

Společnost DEKOM si výslovně vyhrazuje výhradní autorská práva na veškerý webový design, text, grafiku, každý jejich výběr nebo rozložení a veškerý software. Kopírování (včetně tisku) webových stránek nebo jejich částí je povoleno pouze pro účely objednávky u společnosti DEKOM nebo použití této webové stránky jako nákupního zdroje. Jakékoli jiné použití materiálů nebo informací dostupných na těchto webových stránkách - včetně reprodukce, redistribuce, úpravy a zveřejňování - je zakázáno, pokud předem od společnosti DEKOM nezískáte výslovný souhlas.

Ochranné známky

„DEKOM“ je obrazová a slovní značka a registrovaná ochranná známka společnosti DEKOM. Loga, záhlaví stránek a navigační lišty, grafika, ikony tlačítek a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti DEKOM. Tyto ochranné známky nesmějí být použity ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou, které nejsou poskytovány společností DEKOM, ani žádným způsobem, který by pravděpodobně způsobil zmatek mezi zákazníky DEKOM nebo diskreditoval DEKOM. Všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách, které nepatří společnosti DEKOM, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou být přidruženi k DEKOM.

Soubory ke stažení

V rámci své služby poskytuje DEKOM komplexní přehled všech produktů dostupných na trhu. Uživatelé mohou při používání této služby využívat služby nebo stahovat software poskytovaný třetími stranami. Používání těchto služeb, softwaru nebo produktů podléhá jakýmkoli ustanovením vyplývajícím z právního vztahu mezi uživatelem a příslušnou třetí stranou, která nemají žádný vliv na právní vztah mezi uživatelem a společností DEKOM. Společnost DEKOM nemůže v jednotlivých případech nabídnout žádnou záruku dostupnosti stahování poskytovaných třetími stranami.

Zásady ochrany osobních údajů

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně údajů, zejména základního nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), je:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti DEKOM AG
c/o TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstraße 160
D-80339 Mnichov

E-mailem: datenschutz@dekom.com

Vaše dotčená práva

V rámci kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete vždy uplatnit následující práva:

 • Informace o vašich uložených datech a jejich zpracování,
 • Oprava nesprávných osobních údajů,
 • Vymazání vašich údajů uložených u nás,
 • Omezení zpracování údajů, pokud nám z důvodu zákonných povinností dosud není dovoleno vymazat vaše údaje,
 • Námitka proti zpracování vašich údajů u nás a
 • Přenos dat, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi podepsali smlouvu.

Pokud jste nám udělili svůj souhlas, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Se stížností se můžete kdykoli obrátit na odpovědného regulátora. Váš příslušný dozorový úřad bude záviset na stavu vašeho bydliště, zaměstnání nebo údajném porušení. Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s adresou najdete pod: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely zpracování údajů odpovědným orgánem a třetími stranami

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Přenos vašich osobních údajů třetím stranám za jiným než uvedeným účelem se neuskutečňuje. Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze s třetími stranami, pokud:

 • Dali jste svůj výslovný souhlas,
 • zpracování je nutné k uzavření smlouvy s vámi,
 • zpracování je nutné ke splnění zákonné povinnosti

zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů.

Smazání nebo blokování dat

Dodržujeme zásady vyhýbání se údajům a úspory dat. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné k dosažení zde uvedených účelů nebo jak to stanoví různá zákonná období uchovávání. Po ukončení příslušného účelu nebo vypršení těchto lhůt budou odpovídající údaje běžně blokovány a mazány v souladu s právními předpisy.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Když vstoupíte na naši webovou stránku, soubor cookie automaticky zaznamená informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Toto jsou pouze informace, které neumožňují učinit závěry o vaší osobě. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro řádné doručování obsahu z vámi požadovaných webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Jsou zpracovávány zejména pro následující účely:

 • Zajistěte bezproblémové připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Vyhodnocení zabezpečení a stability systému a také
 • pro další administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu pro výše uvedené účely shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vás. Příjemcem údajů je pouze odpovědný orgán a případně zpracovatel. Anonymní informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnotit, abychom optimalizovali naše webové stránky a základní technologii.

Cookies

Jako mnoho jiných webových stránek používáme také takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přenášeny ze serveru webové stránky na váš pevný disk. To nám automaticky poskytuje určitá data, jako je IP adresa, použitý prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v souborech cookie můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

V žádném případě nebudou námi shromážděné údaje zpřístupněny třetím stranám nebo bude vytvořen odkaz na osobní údaje bez vašeho souhlasu.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Obecně můžete používání cookies kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak tato nastavení změnit, použijte funkce nápovědy svého internetového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste zakázali používání souborů cookie.

Registrace na našem webu

Při registraci k používání našich personalizovaných služeb budou shromažďovány některé osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní a komunikační informace, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud jste u nás zaregistrováni, máte přístup k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo vymazat údaje uvedené při registraci. Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Rádi je na vaši žádost opravíme nebo odstraníme, pokud to nevylučují žádné zákonné požadavky na úložiště. Chcete-li nás v tomto ohledu kontaktovat, použijte kontaktní údaje uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Šifrování SSL

Abychom chránili zabezpečení vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější šifrovací techniky (například SSL) přes HTTPS.

Zpravodaj

Na základě vašeho výslovně uděleného souhlasu vám budeme pravidelně zasílat náš zpravodaj nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Odeslání vaší e-mailové adresy stačí k odběru zpravodaje. Když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, budou vámi poskytnuté údaje použity výhradně k tomuto účelu. Předplatitelé mohou být také upozorněni e-mailem na okolnosti související se službou nebo registrací (například změny nabídky zpravodaje nebo technické podmínky).

Pro efektivní registraci potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom ověřili, že žádost skutečně podává vlastník e-mailové adresy, používáme postup „Dvojitého vyžádání“. Za tímto účelem zaznamenáváme objednávku zpravodaje, odeslání potvrzovací pošty a přijetí požadované odpovědi. Další údaje nejsou shromažďovány. Data budou použita výhradně pro doručování zpravodaje a nebudou předána třetím stranám.

Svůj souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich použitím pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Každý zpravodaj má na něj odkaz. Kromě toho se můžete kdykoli odhlásit z odběru přímo na tomto webu nebo nám sdělit svůj požadavek prostřednictvím možnosti kontaktu uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní formulář

Pokud máte dotazy jakéhokoli druhu, kontaktujte nás e-mailem nebo kontaktním formulářem, dejte nám svůj dobrovolný souhlas s kontaktováním nás. To vyžaduje zadání platné e-mailové adresy. Slouží k přiřazení požadavku a jeho následnému zodpovězení. Specifikace dalších údajů je volitelná. Informace, které poskytnete, budou uloženy za účelem zpracování žádosti a pro případné doplňující otázky. Po dokončení vašeho požadavku budou osobní údaje automaticky odstraněny.

Pomocí Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (následující: Google). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky vámi. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Kvůli aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google jménem provozovatele této webové stránky použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa poskytovaná Google Analytics jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Účelem zpracování údajů je hodnocení používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Na základě používání webové stránky a internetu budou poskytovány další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici pod následující odkaz a nainstalujte: Google Analytics Deaktivovat doplněk prohlížeče. Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete zabránit sledování Google Analytics na našich stránkách kliknutím na tento odkaz: Deaktivujte Google Analytics. Do vašeho zařízení bude nainstalován soubor cookie pro odhlášení. To zabrání shromažďování údajů o tomto webu a tomto prohlížeči pomocí služby Google Analytics, pokud bude soubor cookie ve vašem prohlížeči nainstalován.

Použití Matomo

Tento web používá Matomo (dříve Piwik), open source software pro statistické vyhodnocení přístupu návštěvníků. Matomo používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky vámi. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou uloženy na serveru ve Francii. IP adresa je anonymizována bezprostředně po zpracování a před uložením. Máte možnost zabránit instalaci cookies změnou nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že s patřičným přístupem nemusí být k dispozici všechny funkce těchto webových stránek. Můžete se rozhodnout, zda může být ve vašem prohlížeči uložen jedinečný soubor cookie pro webovou analýzu, aby mohl provozovatel webu shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje.

Používání knihoven skriptů (Google Webfonts)

Abychom mohli náš obsah prezentovat správným a graficky atraktivním způsobem, používáme na tomto webu knihovny skriptů a knihovny písem. Například, Google Webfonts. Webová písma Google jsou přenášena do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje webová písma Google nebo zakazuje přístup, obsah se zobrazí ve standardním písmu. Volání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k operátorovi knihovny. Je teoreticky možné - ale v současné době také není jasné, zda a pro jaké účely - že provozovatelé takových knihoven shromažďují data. Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Pomocí Google Maps

Tento web používá k vizuálnímu zobrazení geografických informací rozhraní Google Maps API. Při používání Map Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí mapy návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v části oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Tam také můžete změnit své osobní nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany osobních údajů. Podrobné pokyny ke správě vlastních dat souvisejících se službami Google klikněte zde.

Vložená videa z YouTube

Vkládáme videa z YouTube na některé z našich webových stránek. Odpovídající doplňky jsou provozovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku s doplňkem YouTube, připojí se k serverům Youtube. Youtube bude informován, které stránky navštívíte. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Youtube, může vám YouTube přiřadit vaše chování při surfování osobně. Tomu lze zabránit předchozím odhlášením se z účtu Youtube.

Pokud je spuštěno video z YouTube, poskytovatel používá soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů.

Každý, kdo zakázal ukládání cookies pro program Google Ad, nebude muset takové cookies očekávat ani při sledování videí na YouTube. Youtube také ukládá neosobní informace o použití do jiných cookies. Chcete-li tomu zabránit, musíte zablokovat ukládání cookies v prohlížeči.

Další informace o ochraně údajů na „Youtube“ naleznete na Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele.

Sociální pluginy

Na našem webu nabízíme možnost využití takzvaných „tlačítek sociálních médií“. Abychom chránili vaše data, spoléháme při implementaci na řešení „Shariff“. Díky tomu jsou tato tlačítka integrována na webové stránce pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na odpovídající webovou stránku poskytovatele tlačítek. Kliknutím na obrázek budete přesměrováni na služby příslušného poskytovatele. Teprve poté budou vaše údaje odeslány příslušnému poskytovateli. Pokud nekliknete na grafiku, nedojde k žádné výměně mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií. Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích najdete v příslušných podmínkách používání příslušných poskytovatelů. Další informace o řešení Shariff.

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností: Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Linkedin, XING, Pinterest.

Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím reklamy zaslané společností Google, Google Adwords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Cookie pro sledování konverzí se nastavuje, když uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto cookies po 30 dnech ztrácejí platnost a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie nevyprší, my a Google můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů AdWords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Nedostávají však informace, které osobně identifikují uživatele.

Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete odmítnout požadované nastavení cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení cookies nebo nastaví váš prohlížeč tak, aby cookies z domény „googleleadservices.com "být zablokován.

Vezměte prosím na vědomí, že nesmíte mazat soubory cookie pro odhlášení, pokud nechcete zaznamenávat údaje o měření. Pokud jste v prohlížeči odstranili všechny své soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie pro odhlášení.

Používání Google Remarketing

Tento web používá funkci remarketingu společnosti Google Inc. Je navržen tak, aby návštěvníkům webových stránek v síti Google představoval reklamy založené na zájmech. V prohlížeči návštěvníka webové stránky je uložen takzvaný „cookie“, který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkům prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech, které používají funkci Google pro remarketing. Google říká, že během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si však nepřejete používat Google Remarketing, můžete se odhlásit pomocí příslušného nastavení. Alternativně můžete zakázat používání cookies pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím Network Initiative tím, že budete postupovat podle těchto pokynů instrukce.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo implementovat změny našich služeb do zásad ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Vaše nová návštěva bude podléhat novým zásadám ochrany osobních údajů.