Allmänna bestämmelser och villkor

Bestämmelserna och villkoren finns för nedladdning som en PDF-fil:Vi har inte några speciella bestämmelser och villkor. Villkor och föreskrifter i lagstiftningen gäller.