Audiokonferenser

Det absolut nödvändigaste för samarbete: rösten och kombinationen av mikrofon/högtalare. Vår samling av röstkonferensprodukter sträcker sig från personliga högtalartelefoner till rundstrålande styrelsemikrofoner.

Audioconferencing systems

I dagens företagsvärld som expanderar globalt i en allt högre takt är audiokonferenser en billig lösning för effektivisering av beslutsfattande. Möjligheten att kontinuerligt vidarebefordra information till partner eller anställda minskar kostnaderna samt sparar tiden. Denna fördel bör inte underskattas när det gäller behovet för alla företag att permanent öka sin konkurrenskraft. Audiokonferenssystem använder modern full duplex-teknik för att förhindra borttoning och distorsion, återge röster som om deltagarna alla är i samma rum. Samtidig dämpning av ekoeffekter (genljudande) ger ett naturligt ljud och möjliggör normalt samtal. Systemet anpassar till den befintliga akustiken i rummet - antingen en gång under den inledande installationen eller kontinuerligt under driften - och absorberar potentiella ekon. Moderna audiokonferenssystem sparar tid och erbjuder konkurrenskraftiga lösningar.”En avgörande fördel för e-learningplattformen är att våra studenter får väldigt enkel och omedelbar tillgång till inspelningarna.”

Prof. dr. Sönke Knutzen
Vice President Teaching, Technical University of Hamburg-Harburg