Visualiserare

Använd Visualizers för att snabbt och enkelt fånga vilken typ av mall som helst och visa den som en högupplöst bild på vilken typ av enhet som helst.

Visualizer Media Technology

Inte bara vid presentationer och under konferenser finns det ofta ett behov av att göra icke digitalt innehåll tillgängligt för en publik - ibland spontant. Här används så kallade visualiserare, även kända som presentations- eller dokumentkameror: De har fördelen att valfria önskade mallar som dokument, böcker, bilder, anteckningar eller till och med tredimensionella objekt kan spelas in och återges snabbt och enkelt. Visualiserare digitaliserar inspelningen för att göra den tillgänglig i high-definition-kvalitet för beamers/projektorer, interaktiva whiteboard-tavlor, skärm- eller videokonferenssystem. Visualiserare används på många platser tack vare deras höga flexibilitet, kreativa möjligheter: i föreläsningssalar, på möten och vid produktpresentationer samt inom telemedicin eller i rättssalen. Urvalet är fantastiskt här också: beroende på tillämpning kan vi installera visualiserarprogramvara för stora format, röntgenbilder, tredimensionella objekt eller mikroskopiska bilder - från den mobila lösningen till den osynliga takinstallationen. Denna flexibla presentationsenhet kan betraktas som en ytterligare utveckling av overheadprojektorn. En dator eller laptop och en utmatningsenhet (beamer eller monitor) krävs dock för användning tillsammans med en visualiserare.


”En avgörande fördel för e-learningplattformen är att våra studenter får väldigt enkel och omedelbar tillgång till inspelningarna.”

Prof. dr. Sönke Knutzen
Vice President Teaching, Technical University of Hamburg-Harburg