Samarbete

Oavsett om det sker i styrelserum eller kontor med öppen planlösning, seminarierum eller konferenscenter är dagligt samarbete och direkt dialog mellan team och kollegor, partners och kunder en framgångsfaktor för varje företag, oavsett avdelning eller plats. Med hjälp av den senaste tekniken som digital skyltning, besöksvägledningssystem, Smart Sympodium eller 3D-projektioner kan vi erbjuda ditt företag den rätta lösningen för att öka effektiviteten och produktiviteten i ditt vardagliga samarbete – även i de mest utmanande miljöerna. Se ett urval av potentiella samarbetslösningar nedan.

 • Träffpunkter
 • Seminarum
 • Styrelserum
 • Konferensrum
 • Konferenscenter
 • Oljeriggar & andra högsäkerhetsmiljöer
 • Integrerat samarbete
 • 3D-rum – trendsättande teknik för projektering

Konferensrum

Renodlade videokonferensrum har endast ett syfte - videokonferenser. På liknande sätt som för distansnärvarorum är allting optimerat för framgångsrika videokonferenser. Videokommunikation omvandlar även tidigare oanvända, fönsterlösa rum till produktiva miljöer.Vid konstruktion av samarbetsrum för många olika ändamål är uppgiften att utrusta rummet för optimal användning i en mängd olika scenarier. Utmaningen är den totala utformningens mångsidighet och komplexitet.

DEKOMs många år av erfarenhet bidrar till att välja rätt komponenter för att uppnå målet med ett konferensrum som är perfekt utrustat för alla ändamål.


Mötespunkter

Design möter digital skyltning

Mötespunkter är den perfekta platsen för dig och dina anställda att socialisera och tala med kunder i en mer ledig och avslappnad atmosfär. Detta gör till och med raster till en tillgång för ditt företag. Genom att utrusta mötespunkter med storformatsskärmar kan du bekvämt förse dina anställda med företagsinformation eller viktiga TV-evenemang när som helst med hjälp av CMS- och IP-digitalboxar. Informationssystem av denna typ grupperas ofta under termen ”digital skyltning”. Egentligen avser detta till audiovisuella nätverkssystem med innehåll som kan styras av ett program eller kompileras manuellt.

I ett nötskal:

 • diskret integrering av mediateknik
 • okomplicerat tillhandahållande av företagsnyheter etc.
 • centraliserad innehållshantering

Seminarierum

Tillförlitlig mediateknik - mycket viktig för presentationer

Tillförlitlig mediateknik är mycket viktig för presentationer och moderna seminarierum. Idag används kursmaterial och audivisuellt utbildningsmateriel digitalt och integreringen av denna teknik gör lektionerna mer effektiva. Diverse lösningar kan användas beroende på rummets storlek. Storbildsskärmar på eleganta vagnar med hög kvalitet som kan justeras i höjdled används för mobilt bruk i små till medelstora seminarier och mötesrum. Ett virrvarr av kablar hör till det förflutna när signalkablar går från skärmen till vagnens fot via en inbyggd kabelkanal och ansluts till en golvbox. Golvboxen är ansluten till en skrivbordskontaktpanel vilket möjliggör behändig signalöverföring utan synliga kablar. I stora seminarie- och konferensrum installeras permanenta projektorer eller skärmar baktill för deltagarna. När stående projektorer används sänks bakprojektionsskärmar ner från taket med hjälp av en elmotor. Bilden projiceras från en projektor som är riktad bakåt i taket.

I ett nötskal:

 • anpassningsbara mobila konferenslösningar med dold kabling
 • permanent installerade projiceringslösningar för större rum
 • integrerad signalöverföring via kopplingspaneler på skrivbordet och golvboxar

Styrelserum

Osynlig teknik i en avslappnad atmosfär

Exklusivitet och prestige är de definierande egenskaperna för styrelserum. Den integrerade tekniken måste vara diskret och tillförlitlig för att säkerställa en avslappnad och effektiv konferensatmosfär. Visuellt smälter tekniken in i bakgrunden men den kan placeras snabbt och bekvämt när den behövs. Projektorer kan sänkas på plats med hjälp av takliftar som drivs av elmotorer och dras tillbaka när presentationen är avslutad. Taklyftramens utseende matchas med taket så att projektorn är helt osynlig när den är indragen. Om presentationsskärmar används rekommenderar vi användning av sideboards med integrerade liftar som drivs av elmotorer. Designen och faneret samordnas exakt med de övriga rumskomponenterna. Skärmarna höjs när de behövs och dras tillbaka i sideboardet när de inte används. Detta samordnar möblerna helt och hållet med atmosfären i rummet.

I ett nötskal:

 • diskret integrering av teknik
 • ger ett elegant intryck
 • röjs undan med ett knapptryck

Konferenscentra

Bekväm hantering, effektiv användning

En effektiv användning av ditt konferenscentrum beror på hur det sköts. Förväxling av rum och mötesavbrott är något som tillhör det förflutna i och med att digitala dörrskyltssystem gör att visningen av rumsbokningen kan styras bekvämt från en lokal plats. Mer detaljerad information om rumsbokningar, tider då de används och annat kan också visas. Dessutom är interaktiva terminaler ett tidssparande och effektivt vägledningssystem för besökare. Små skärmar som är ytmonterade eller monterade i plan i varje konferensrum för att visa rumsbokningsinnehåll. Innehåll som ska visas överförs via nätverket från en central plats till de digitala dörrskyltarna med hjälp av programvara för hantering av innehåll. Tillsammans med sin användning som vägledningssystem för besökare erbjuder interaktiva terminaler även möjligheten att bekvämt tillhandahålla information om produkter, tjänster och kampanjer. Pekskärmar tar snabbt och lätt besökare till det innehåll de vill ha genom ett lätt tryck med ett finger. Många olika företag använder system av detta slag, till exempel för visning av matsalsmenyer på stora skärmar.

I ett nötskal:

 • bekväm visning av rumsbokningen
 • anpassad företagsdesign
 • interaktiva informationsterminaler

Oljeplattformar och andra högsäkerhetsmiljöer

Säkerheten först

Överensstämmelse med gällande säkerhetsstandarder är en absolut förutsättning för att arbeta i miljöer med strikta säkerhetskrav. Reguljära säkerhetskontroller utförs på alla eldrivna enheter som används i dessa tillämpningar. Utöver att överensstämma med gällande säkerhetsstandarder måste tekniken dessutom ha maximal tillgänglighet. Detta kan uppnås med redundanta system och regelbundet underhåll. Om en icke redundant komponent slutar fungerar enligt förväntningarna kan lösningsscenarier skapas med vårt supportteam så att tekniken kan användas trots felet.

I ett nötskal: 

 • överensstämmelse med de striktaste säkerhetsstandarderna
 • redundant komponentkonfiguration

Integrerad samarbetsmiljö

I ett nötskal:

 • direkt samarbete mellan team på olika platser
 • sömlös integrering av systemkomponenter
 • interaktiv dataredigering i presentationsläge

Kommunikation på alla nivåer

En integrerad samarbetsmiljö möjliggör effektivt samarbete mellan team på geografiskt åtskilda platser. Alla deltagare har åtkomst till de dokument som ska diskuteras och redigeras (Microsoft OCS, Microsoft Lynx, applikationsdelning, WebEx). Alla deltagare kan se och höra varandra (telefon- och videokonferenser) och spela in deras tankar och anteckningar med hjälp av en interaktiv whiteboard-tavla under brainstormingsessionerna. Till och med tredimensionella objekt kan göras synliga för alla med hjälp av integrerade objekt- eller dokumentkameror eller visualiserare. De dubbla skärmabetsplatser som är integrerade i konferensbordet förser alla deltagare med direkt åtkomst till systemen och komponenterna. En lyft används för att höja upp monitorerna från bordets insida. De kan även dras tillbaka när de inte behövs och lämna hela bordsytan ledig för att sprida ut scheman etc. Visauliseraren är också tillgänglig omedelbart utan montering och anslutning när den behövs. Den kan monteras på taket eller bordet med en lyft och en pekpanel möjliggör bekväm koppling. En anmärkningsvärd funktion för denna typ av system är att alla viktiga komponenter som monitorer, tangentbord, mus etc. är ergonomiskt integrerade i möblerna. Smarta tavlor med ultrakort avstånd mellan duken och projektorn och smarta sympodier för aktiv redigering av data under presentationer och/eller delning av innehåll är ytterligare en höjdpunkt i den integrerade samarbetsmiljön.


3D-rum

Trendsättande teknik för projektplanering

Den tredje dimensionen spelar en allt viktigare roll vid presentationer - i synnerhet under utvecklingsprocessen för arbetsstycken eller andra objekt. Detta gör objekt mer påtagliga och bidrar dessutom till fantasin. Förbättring från två- till tredimensionell projicering uppnås traditionellt med hjälp av två polariserade bildsignaler som skapar en tredimensionell bild för tittaren vid användning av 3D-glasögon. Projiceringssystem av denna typ omfattar minst två konventionella projektorer (eller en projektor med två objektiv) där varje projicering överlappar den andra bilden med olika polarisering på skärmen. Med moderna autostereoskopiska 3D-displayer behövs det dock inga speciella glasögon. En skärm med mikroprismor får ögonen att se olika bilder - i extrema fall upp till sju visuella axlar samtidigt. Mediateknik är en av de första kommersiella tillämpningarna av denna teknik - kontakta oss så hjälper vi dig gärna med råd.

I ett nötskal:

 • effektivare produktplaneringsfaser
 • tydliga presentationer
 • projiceringar med polariseringsfilterteknik
 • autostereoskopiska skärmar