Distansnärvaro

När det kommer till viktiga beslut gillar spelare att förhandla ansikte mot ansikte. Särskilt för företag som verkar globalt gör nationella gränser ofta direkt person-till-person-kommunikation svår. Distansnärvaro försöker motverka detta och möjliggör möten som ligger nära verkligheten. Det syftar till att skapa en videokonferensatmosfär som ger intrycket att en annan deltagare sitter i samma rum som du, trots sitt fysiska avstånd.

Cisco Webex Panorama Series Example BoardroomDetta gäller inte bara användning av den senaste audio- och videotekniken i HD utan också inredningen, möbleringen och mediatekniken. Distansnärvaro är ett oberoende koncept för ”överföring” av personer i hög upplösning och full storlek. Hög tillgänglighet gör distansnärvarolösningar till den snabbaste, säkraste, mest tillförlitliga och bekväma ”transportmetoden” i världen.

Omedelbarheten och känslan av att vara nära andra deltagare i distansnärvaron är fängslande. Utöver detta finns det inga ord för att beskriva upplevelsen.

Anslut dig till oss för en live-demonstration så kommer du att förstå vår entusiasm.