MAXHUB

MAXHUB är en innovativ leverantör av allsidiga lösningar inom display- och interaktionsteknik. Baserat på teknologier som skärmkontroll, signalbehandling och systemintegration, utvecklar MAXHUB samarbetssystem som erbjuder ett enormt mervärde, speciellt för konferenssituationer.

Varumärket MAXHUB ägs av ett dotterbolag till CVTE, en världsberömd lösningsleverantör av LCD-drivrutinsprodukter. Detta företag lägger mycket tid på forskning och utveckling av display- och interaktionsteknologier. MAXHUB:s integrerade LED-vägg är företagets senaste utveckling. Finns i sju storlekar från 110" till 220", den är perfekt för konferensrum, föreläsningssalar, auditorier och andra storskaliga scenarier. MAXHUB:s enastående interaktionsförmåga och speglingsteknik kommer att få alla presentationer att lysa i sitt bästa ljus. Skärmdelning i realtid från upp till fyra enheter, inklusive PC, Mac, iOS och Android-enheter, möjliggör sömlös innehållsdelning och kommentarer synkroniseras från alla enheter.