WolfVision

WolfVision är en ledande designer och tillverkare av innovativa system för presentation, samarbete och kunskapsdelning. WolfVision Visualizer-produkter används för att presentera bilder, dokument, foton, böcker och till och med 3D-objekt i konferenser, möten och för utbildnings- och träningsändamål, såväl som för detaljerad visning och delning av material i videokonferenser och telenärvarosituationer.