Biamp

Biamp är ett amerikanskt företag som grundades 1976. Företaget är baserat i Beaverton och har en diversifierad portfölj. De erbjuder ljud- och videosystemlösningar för företag, sjukhus eller även gastronomin.

Biamps produkter erbjuder hög kvalitet och flexibla alternativ. Därmed kan deras lösningar anpassas till olika företag och budgetar. För att säkerställa denna höga kvalitet sker alla utvecklingssteg, från prototyp till slutproduktion, i Biamps egen fabrik.

Sedan grundandet har Biamp installerat sina program och system i över 100 länder. Biamp är också engagerad i naturskydd. Av denna anledning sätter Biamp ett högt värde på att utveckla sina produkter med lång livslängd och därmed stoppa slöseri med resurser.