Media, sport och kultur


I ett nötskal:

 • ljudprocessorer för ljudutmatning utan eko
 • högtalarsystem utan akustisk återkoppling

Distanskonferensrum och mötesrum

Konferenser som slår an de rätta tonerna

Redaktionella konferenser är en viktig del av journalismen. Hopkopplingsbara telefonkonferenssystem används av huvudredaktionskontor eller lokala redaktionskontor för diskussion av ämnen och rubriker vid gemensamma konferenser. Mikrofonsystem av hög kvalitet i kombination med ljudprocessorer möjliggör utmatning av ljud utan eko i själva rummet och audiosändningar till externa deltagare i toppkvalitet. Ljudet återges med hjälp av högtalarsystem utan akustisk återkoppling.


Universalhallar

När allt kommer omkring handlar det om teknik

Våra audiospecialister satsar på line array-teknik för att göra lyssnandet till ett riktigt nöje och säkerställer bästa tänkbara tydlighet för tal vid evenemangsplatser i hallar, stadion, teatrar och arenor. Med denna teknik behövs endast några få högtalare för att generera tillräckligt ljud även för stora rum. Detta möjliggör i det närmaste störningsfritt ljud i fas mede en adekvat volym även i auditorier med tusentals gäster. Denna utomordentliga typ av högtalare är följaktligen även populär för liveevenemang.

I ett nötskal:

 • line array-teknik för att göra lyssnandet till ett riktigt nöje
 • interferensfritt ljud i fas

I ett nötskal:

 • turguidesystem
 • tillhandahållande av åtkomlig information
 • användning av den senaste RFID-tekniken

Museer

Alltid på rätt spår

Informations- och vägledningssystem är standard i stora museer och speciellt eftertryck läggs på att tillhandahålla åtkomlig information till personer som är blinda, synskadade, hörselskadade eller döva. De potentiella tillämpningarna av ett turguidesystem är nästan outtömliga: Utforma individuella turer som är enkla att uppdatera och publicera med hjälp av appar eller mobilwebbläsare. Använd den senaste RFID-tekniken för att fylla alla slag av rum med multimediainnehåll som kan aktiveras automatiskt eller manuellt via PDA. Använd en GPS-guide för att individuellt förstärka rutter med intressant bakgrundsinformation som är skräddarsydd för specifika målgrupper - vi har inte bara rätt system för att uppfylla varje behov utan vi kan dessutom skapa multimediainnehåll för dig efter önskemål.


Teatrar

För den perfekta föreställningen

Teatrar är riktiga mediatekniska lekplatser: Ett centralt scenhanteringssystem med mediareglage - finns även i en redundant konfiguration efter önskemål - som kontrolleras med en ansluten pekpanel, ett integrerat intercomsystem för kommunikation med alla som är involverade i föreställningen, övervakningssystem, kontrollrumsutrustning ... Men djävulen är i detaljerna: ett övervakningssystems kvalitet avgörs exempelvis delvis av mikrofontekniken och delvis av signaldirigeringen beroende på evenemang. Ett annat antal mikrofoner är kopplade till systemet under en repetition än under en föreställning. Av detta skäl ansluts alla komponenter och system i scenhanteringskonsolen till teknikcentralerna med hjälp av strukturerad kabling. Detta gör det möjligt att enkelt ansluta scenhanteringskonsolen på olika platser för repetitioner eller olika scenuppsättningar.

I ett nötskal:

 • intuitiv mediastyrning
 • integration av intercom och övervakningssystem
 • ergonomisk kontrollrumsutrustning

I ett nötskal:

 • system baserade på optiska fibrer för långa signalöverföringsavstånd
 • drift via pekpanelsmediareglage
 • robusta kopplingspunkter för funktion i alla väderförhållanden

Stadion

Mycket hög signalkvalitet även över långa avstånd

Mediatekniksystem i stadion kännetecknas av flera olika källor och laster och långa signalöverföringsavstånd. Högkvalitetssystem baserade på optiska fibrer kan lösa problemet med långa signalöverföringsavstånd. Ett hanteringssystem för flera olika källor och laster anpassas till individuella krav. Vi använder pekpanelsmediareglage för hantering av denna typ av system. Grafik kan användas på pekapanelerna för att förenkla funktionen. Detta innebär att ändringar av driftpersonalen är inte ett problemens med ett så komplext system. I och med att stadion används för en mängd olika ändamål måste ett stort antal kopplingspunkter integreras för olika signaltyper. Dessa kopplingspunkter är väldigt robusta eftersom de måste kunna fungera i alla väderförhållanden. Uttagslådornas konstruktion är avgörande för detta. Boxarna måste gå att stänga när kablarna är kopplade.