Militär och säkerhet
Tillämpningsområden:


I ett nötskal:

  • bullerreducerande ljudisolerande hölje
  • individuellt anpassat till projektormodell
  • oberoende ventilation för att reglera värme

Kontrollrum och datacentraler

Hålla koll

Intensiv koncentration krävs för övervakning i kontrollrum och datacentraler. Processer som ska övervakas visas ofta med hjälp av storskärmsprojiceringar. I och med att projektorerna körs hela dagen och de enheter som vanligtvis används är extremt ljusstarka och följaktligen generera en mängd buller är ljudisolering oerhört viktig. Användning av ljudisolerade höljen rekommenderas i denna typ av tillämpningsområden. Höljet täcker och innesluter LCD-projektorn helt och är även utrustad med oberoende ventilation för att leverera frisk luft och ta bort värme. Detta minskar bullret med ungefär 60 %. Det ljudisolerade höljet tillverkas individuellt beroende på projektormodell och kan även monteras under innertaken vid behov.