Crestron

Crestron är en globalt aktiv tillverkare av intuitiva styr- och automationssystem, baserad i New Jersey (NY).

Med över 48 års erfarenhet som teknik och marknadsledare inom kontrollsektorn erbjuder de mångsidiga lösningar med en portfölj på över 2000 produkter för att förbättra sättet och kvaliteten på deras arbete i konferensrum, företag, skolor och universitet såväl som hemma. Förutom många plattformsoberoende lösningskomponenter erbjuder de också integrerade enhetspaket, optimerade och certifierade för kraven från Microsoft Teams eller Zoom.

Med över 48 års erfarenhet som teknik och marknadsledare inom kontrollsektorn erbjuder de mångsidiga lösningar med en portfölj på över 2000 produkter för att förbättra sättet och kvaliteten på deras arbete i konferensrum, företag, skolor och universitet såväl som hemma.

Förutom många plattformsoberoende lösningskomponenter erbjuder de även integrerade enhetspaket, optimerade och certifierade för kraven från Microsoft Teams eller Zoom.

Oavsett teknik eller typ av köranordning, en intuitiv och användarvänlig operation som även tar hänsyn till estetiska och designmässiga aspekter. Crestron-produkter är snabbt pågående interna utvecklingar som definieras och tillverkas i USA.

DEKOM is certified by Crestron

Crestron DMC-D Digital Media Certified Technician
Crestron DMC-D Digital Media Certified Engineer
Crestron DMC-D Digital Media Certified Designer