Cisco

Som ett av världens mest kända marknadsledande företag fokuserar Cisco på fem områden: nyckelteknologier, samarbete, video, virtualisering och IT-lösningsarkitektur. Efter lanseringen av deras telenärvaroteknologi och förvärvet av den norska videokonferenstillverkaren TANDBERG är Cisco nu aktiv på den standardkompatibla videokonferensmarknaden.

Cisco levererar framtidssäkra videokonferenslösningar med långa produktlivscykler och har spelat en avgörande roll i utvecklingen av standarder. Tack vare strategiska partnerskap med världens ledande teknikföretag kan Ciscos lösningar integreras i nästan vilken befintlig IT-miljö som helst. Förutom höga krav på design och funktionalitet, värdesätter Cisco också särskilt enkel och intuitiv drift.

Cisco erbjuder ett mycket brett produktutbud och är som en pionjär och marknadsledare inom telenärvarolösningar idealiskt positionerat för att ta en ledande roll i framtida utveckling. Nedan finns en översikt över de viktigaste telepresence-produkterna från Cisco.

DEKOM är certifierat av Cisco

Cisco Partner Premier Certified