BlueJeans

BlueJeans är ett kaliforniskt företag som specialiserat sig på interoperabilitet och molnbaserad videokommunikation. Det grundades 2009 av Krish Ramakrishnan och Alagu Periyannan, med huvudkontor i Mountain View, Kalifornien. Företaget strävade efter målet att tillhandahålla videokommunikation inte bara för stora företag utan även för mindre företag och frilansare.

BlueJeans erbjuder en molnbaserad videokommunikationstjänst som kopplar samman användare av olika enheter och plattformar. Således möjliggör de kompatibilitet för företagskonferenstjänster som Cisco, Microsoft Lync och Polycom med konsumenttjänster som Google. BlueJeans produkter är kompatibla med alla videotelefoniprogram och -tekniker, inklusive smartphones. Detta innebär att en förbikoppling även tillhandahålls för leverantörer av videokonferenstjänster som arbetar utan rumssystem, oavsett vilken terminalenhet eller tjänst som används. För detta ändamål utvecklar de även videokonferenslösningar utformade för moderna arbetsmiljöer.