StarLeaf Cloud

StarLeaf Cloud Service is de betrouwbare en veilige oplossing voor videocommunicatie, waarbij organisaties zich geen zorgen hoeven te maken over de noodzakelijke componenten voor infrastructuur. 

Alle StarLeaf Telepresence systemen en andere op standaarden gebaseerde systemen voor videoconferentie kunnen aanhaken op deze gevirtualiseerde infra structuur. Dankzij deze service is slechts een internetverbinding nodig voor het StarLeaf videoconferentiesysteem. Gatekeeper-, Firewall Traversal- en Multipoint faciliteiten zijn direct beschikbaar, zonder complexe installaties en configuraties. PSTN en VoIP integratie behoort ook tot de mogelijkheid.

Probeer gratis


StarLeaf Cloud