Telepresence

Als indrukwekkend beeld en geluid niet voldoende is ... denk dan aan telepresence. Ervaar de sensatie van multidimensionaal samenwerken.

Cisco Webex Panorama Series Example Boardroom

Een videoconferentie is het samenbrengen van meerdere personen in verschillende vergaderruimtes of op de verschillende werkplekken en heeft als doel een (dagelijkse) samenwerking mogelijk te maken.

Telepresence zorgt ervoor dat u aanwezig lijkt te zijn op een bepaalde locatie op afstand. Bij telepresence worden alle technische registers opengetrokken om de fysieke afstand tussen personen op te heffen door middel van videoconferenties. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van de modernste HD-audio- en videotechniek, maar spelen ook de uitstraling en de inrichting van de ruimte en de gebruikte mediatechnologie een rol. Telepresence is een op zichzelf staand concept om personen op ware grootte en in hoge resolutie weer te geven. Doordat telepresence-systemen steeds vaker beschikbaar komen, behoren ze tot de snelste, veiligste, meest betrouwbare en meest comfortabele "vervoersmiddelen" ter wereld.

Wij zijn zeer enthousiast over de directheid en de beleefde nabijheid van onze overbuur. En hiermee zijn we op een punt aangekomen, waar woorden alleen niet meer voldoen om de ervaring te beschrijven.

Deel ons enthousiasme en neem samen met ons deel aan een live demonstratie.