StarLeaf Cloud

Usługa StarLeaf Cloud to niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do współpracy wideo i audio ze wszystkimi systemami Starleaf Telepresence i innymi systemami wideokonferencyjnymi opartymi na standardach. Spełnia wszystkie wymagania dotyczące uniwersalnych opcji połączeń HD, umożliwia integrację istniejących usług Voice over IP, PSTN oraz infrastruktury i projektuje całą komunikację w sposób bardziej efektywny.

Oprogramowanie StarLeaf the Breeze, StarLeaf Personal, PT Mini i Group Telepresence Systems są już skonfigurowane w StarLeaf Cloud Service. Podłączasz swoje urządzenie StarLeaf do internetu i jest gotowe w kilka minut.

StarLeaf zapewnia funkcjonalność Gatekeeper, Firewall Traversal i Multipoint jako kompletną usługę.


StarLeaf Cloud