Przemysł energetyczny i użyteczności publicznej

Studia przypadków i filmy referencyjne z tej dziedziny:

Masefield Biofuels Europe GmbH, Film referencyjny

Schüco International, Film referencyjny i studium przypadku (GER)

RWE, Film referencyjny i studium przypadku (GER)

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, Film referencyjny (GER)

SunTechnics, Studium przypadku (GER)

Z jednej strony, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, zwiększona potrzeba bezpieczeństwa oraz dążenie do przejrzystości i odpowiedzialności stanowią główne wyzwania dla branży energetycznej i użyteczności publicznej. Jednocześnie globalizacja rynku, ciągłe wahania kursów walutowych i rosnące ceny towarów nieustannie wymagają nowych rozwiązań i technologii – w tym komunikacyjnych – w celu utrzymania w przyszłości konkurencyjności na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Inwestycja w wideokonferencje to dwie pieczenie na jednym ogniu: po pierwsze, aktywnie pomagasz zmniejszyć zużycie energii, emisję zanieczyszczeń, a tym samym zanieczyszczenie środowiska. Szybsze i wydajniejsze zarządzanie kryzysowe pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i informacji oraz potrzeb społeczeństwa. Jednocześnie zwiększasz wydajność operacyjną dzięki wymiernie obniżonym kosztom, krótszym przestojom i skróceniu czasu realizacji, szybszym procesom konsultacyjnym, a tym samym krótszym cyklom rozwoju.

"Decyzje są przyspieszone; niższe koszty energii i emisje CO2 chronią środowisko całkowicie zgodnie z naszym rozumieniem zrównoważonej ochrony zasobów."

Ralf Hauser
menedżer ds. marketingu, Schüco International KG