Servis koşulları

1. Genel hususlar

1.1. Bu servis şartlarında başka türlü düzenlemeler mevcut olmadığı sürece (ileride "DEKOM" olarak adlandırılan) DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg şirketinin bu servis şartları, mevcut sözleşme ilişkisi için geçerli olan ve DEKOM servis hizmetleri için uygulanan DEKOM genel ticari şartlarına ek olarak geçerlidir.

1.2. Müşteri farklı sözleşme tipleri arasından seçim yapabilir. Sözleşme tipi DEKOM servis hizmetlerinin ilgili kapsamını belirlemektedir. Şu anda Müşteri sözleşme akdi sırasında "Bronz", "Gümüş", "Altın" ve "Platin" sözleşme tipleri arasından seçim yapabilir. Daha sonraki bir zamanda yazılı anlaşma ile daha yüksek servis düzeyi (yükseltme) seçilebilir. Seçilen servis düzeyinin kapsamı, kesin olarak başka şekilde anlaşma yapılmadığı sürece, ilgi geçerli liste belirlemektedir. Önemli olan sipariş onayının içeriğidir. Müşteri bir sözleşme tipi seçmediyse servis alma hakkına sahip değildir.

2. Servis hizmetleri

2.1 Servis, bakımı yapılacak cihazların işletime hazır konumlarını garanti etmek için yapılmaktadır; ancak hiçbir sözleşme tipinde cihazların sürekli arızasız çalışması için DEKOM tarafından garanti üstlenilmemektedir. Üreticinin ilgili garanti şartları geçerlidir.

2.2 DEKOM'un servis hizmetleri, sadece Müşteri talebi üzerinde bakımı yapılacak cihazların onarımını kapsamaktadır. Komple teknik ünitenin (hatların, ağ şebekesini, aksesuarların, projektörlerin vs.) işlevselliklerinin sağlanması servis hizmetleri arasında bulunmamaktadır.

2.3 Onarım telefon destek hattı, aynı zamanda uzaktan kumanda tertibatları ve entegre edilmiş fonksiyonlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Onarım yukarıda belirtilen önlemler ile mümkün değilse, Bronz ve Gümüş sözleşme tiplerinde onarım Müşteri tarafından gönderilen parçaların onarılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Altın sözleşme tipinde Müşteriye onarım süresi için ekspres gönderim ile yedek sistem verilmektedir, Platin sözleşme tipinde sipariş onayında belirtilen kurulum yerine yedek sistem sağlanmaktadır. Gerekli onarım süresince aynı veya daha yüksek kapasiteye sahip olan bir sistem ücretsiz ve yerinde kullanıma verildiğinde de bir sistemin arızası tamamen giderilmiş sayılmaktadır. Onarım için gerekli olduğu sürece, DEKOM komple sistemi veya sadece tekil bileşenleri değiştirme hakkına sahiptir.

2.4 Telefon hizmetiyle DEKOM ilk ayarlamanın, kurulumun işletime almanın ve cihaz testi için gerekli desteği sağlamaktadır. Altın ve Platin sözleşme tiplerindeki servis cihazların DEKOM teknisyenleri tarafından yerinde kurulumunu ve eğitimi içermektedir. Bu yerinde servis, komple teknik ünitenin işlevselliğin sağlanması önkoşuluyla, yöneticilerin cihazın kurulumunu, konfigürasyonunu ve işletime alınması sırasında bilgilendirilmesini ve sonraki kullanıcıların eğitilmesini kapsamaktadır (Madde 2.2 ve 7.2 ile karşılaştırınız).

2.5 Kurulum yeri AB'de, ABD'de veya Kanada'da bulunuyorsa, Müşteri şikayet konusu sistemi nakliyeye uygun paketlemekle ve DEKOM Kellerbleek 3, 22529 Hamburg adresine göndermekle yükümlüdür. Tüm diğer kurulum yerlerinde Müşteri bunun dışındaki gönderi masraflarını üstlenmektedir.

2.6 Sözleşme tipine göre DEKOM yazılım güncellemesi yapmakla yükümlüyse, yazılım güncellemesi şu işlemlere tabidir: DEKOM Müşteriyi e-posta ile satın aldığı ürünlerin güncellemeleri hakkında bilgilendirmektedir. DEKOM web sitesinde güncellemelerin yapılmasına ilişkin bir kılavuzu kullanıma sunmaktadır. Güncelleme bilgisiyle birlikte Müşteriye DEKOM web sitesine bir internet linki ve güncelleme için bir internet linki ve/veya güncellemenin indirilmesi için bir anahtar verilmektedir. Müşteri güncellemelerin kurulumu sırasında telefonla deste isterse, DEKOM bu desteği bilinen destek hattı üzerinden ücretsiz sağlayacaktır. Sabit anlaşmalı servis aralıklarında yazılım güncellemeleri servis teknisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

2.7 AB, Norveç ve İsviçre dışında hizmet kapsamı farklı olabilir.

3. Servis zamanları

3.1 Müşteri arızaları çalışma günlerinde saat 9 - 18 (Orta Avrupa Saati) arası telefonla veya yazılı olarak bildirebilir. E-posta ile destek tüm sözleşme ortaklarına, telefon ile desteğe ancak Gümüş sözleşme tipinden itibaren verilmektedir.

3.2 DEKOM servisi tüm çalışma günlerinde saat 9 ile 18 arası gerçekleştirmektedir; servisin tam saati konusundaDEKOMMüşterinin isteklerini mümkün olabildiğince dikkate alacaktır.

3.3 Reaksiyon süresi sözleşme tipine göre 48 ile 1 saat arasındadır; Altın ve Platin sözleşme türlerinde ekspres teslimat (Altın) ya da yerinde servis (Platin) ile Müşteri talebinden sonra, 24 saat içinde olabildiğince hızlı onarım gerçekleştirilmektedir.

4. Kiralama ücreti, ödeme ücretlendirme, alıkoyma

4.1 Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilmiş kiralama ücretini DEKOM'a , yasal KDV hariç, ödeyecektir. Kiralama ücretinin hesaplama aralığı, irsaliyeye göre Kiracıya teslim günü ile başlamaktadır. Başlanan aylar orantılı olarak hesaplanacaktır.

4.2 Aylık kiralama ücreti en geç her ayın üçüncü gününde vadesi gelmiştir ve ödenmelidir. Gecikmiş ödemelerde (ödeme gecikmelerinde) DEKOM ana faiz oranının üzerinde yıllık %8 faiz hesaplama hakkına sahiptir. Bunun ötesinde bir gecikme zararının, ayrıca başka hakların talep edilmesi mahfuz tutulmaktadır.

4.3 Ayrıca DEKOM genel ticari şartlarının 3. ve 20. Maddeleri uyarınca ödeme şekilleri geçerlidir.

5. Kurulum yeri

5.1 DEKOM'un sözleşmesel servis yükümlülüğü sadece sipariş onayında belirtilen cihazlara ve adı geçen kurulum yerine ilişkindir. DEKOM , bakımı yapılacak cihazların kurulum yeriDEKOM'danizin alınmaksızın değiştirilmişse, servis ücretine ek masrafı hesaplama hakkına sahiptir.

5.2 Cihazların taşınması DEKOM'a zamanında, önceden yazılı olarak bildirilmelidir.DEKOMbu çalışmaları kendi yapabilir veyaDEKOMtarafından belirlenen bir uzman tarafından, taşınma konusu olan nakliye ve kurulum çalışmalarının yapılmasını isteyebilir. Müşteri taşınmaya bağlı tüm giderleri ve ardından oluşacak masrafları üstlenecektir.

5.3 İnşaat faaliyetleri Müşterinin sorumluluğundadır ve DEKOM tarafından yapılmamaktadır. Müşteri inşaat faaliyetleri için üçüncü bir kişiyi görevlendirebilir. DEKOM üçüncü kişinin bulunmasına aracılık yapacaktır. Üçüncü kişinin eylemleri DEKOM'a mal edilemez.

6. Garanti ve sorumluluk

6.1 Servis hizmetleri için garanti düzeltmeyle sınırlıdır. Düzeltmenin tekerrür eden başarısızlığında, Müşteri (de) başarısızlıktan sorumlu değilse, Müşteri seçimine göre servis sözleşmesini feshedebilir veya servis ücretini uygun derecede düşürebilir. Düzeltme tekil durumda birkaç gerçekleştirme girişimiyle yapılabilir.

6.2 Genel ticari şartlar Madde 12 Fıkra 3'e ek olarak DEKOM aşağıdaki durumlarda onarım yapma veya garanti sağlama ile yükümlü değildir:

(a) Şu temellere dayanan arızalarda

  • Kullanım hataları, kullanım kılavuzunun veya teknik dokümantasyonda tarif edilen ortam koşullarının dikkate alınmaması,
  • arızalı görüntü tüpleri, projektör lambaları veya başka bozuk aksesuarlar,
  • yanlış kullanım veya Müşterinin ya da üçüncü kişilerin teknik müdahaleleri,
  • elektrik akımının, ağ şebekesinin veya Müşteri tarafından kiralanan telefon ve DSL hatlarının düzensizlikleri veya yetersizliği,
  • diğer, DEKOM'un sorumlu olmadığı etkiler,

(b) Aksesuar dahil, sözleşmeye uygun olmayan ek tertibatlar. Garanti sağlama yükümlülüğü ayrıca bakımı yapılacak cihazların işletime hazır konumları artık sağlanamaz veya sadece orantısız yüksek masrafla sağlanabilirse, ortadan kalkmaktadır.

6.3 DEKOM kasıt veya ağır ihmale dayanan hasarlar için, yasal hükümler ölçüsüne göre, sınırsız sorumluluk almaktadır.

6.4 Sözleşmenin amacına ulaşması için vazgeçilmez olan ve Müşterinin bunlara kesin uyulduğuna güvenmesi gereken önemli sözleşme yükümlülüklerinin hafif ihmalli ihlali durumunda DEKOM yasal hükümlerin ölçüsüne göre, sözleşme akdi sırasında DEKOM tarafından öngörülebilir olan sözleşmeye özgün hasarlar için sınırlı sorumluluk almaktadır. Öngörülen zarar bakımı yapılacak cihazların özellikleri ve kullanım olanakları açısından hiçbir durumda bir sözleşme yılının servis ücretini aşmamaktadır.

6.5 Ayrıca genel ticari şartlarının 14. Maddesi uyarınca sorumluluk şartları geçerlidir. Başka sorumlulukların alınması mümkün değildir.

7. Veri koruması

7.1 Her Müşteri www.DEKOM.com adresindeki tartışma forumuna erişime sahiptir. Forum ziyareti sırasındaki verilerin kullanılması yasal hükümlere (özellikle de Federal Veri Koruma Yasası'na, İletişim Verileri Koruma Yasası'na) tabidir. Müşteri forumda anonim hareket edebilir. Hangi kişisel bilgileri vermek istediğine ve hangi amaçlar için işleneceklerini veya kullanılacaklarına karar vermektedir.

7.2 DEKOM kişiye özel bilgileri sadece Müşterinin onayıyla kullanmaktadır. Alınan veriler, yetkisiz erişimi engelleyen, kötü amaçlı kullanımı önleyen ve verilerin zarar görmesini veya kaybını engelleyen geniş güvenlik önlemlerine tabi tutulmaktadır. Protokol verilerinden teklifin iyileştirilmesi için sadece istatistiksel bilgiler toplanmaktadır ve kullanıcı profilleri oluşturulmamaktadır. Müşteri, kaydedilen, kişiye özel bilgiler hakkında ücretsiz bilgi alma ve doğru olmayan verilerin düzeltilmesi, kilitlenmesi ve silinmesi hakkına sahiptir. Bunun dışında genel ticari şartlarımızın 21. Maddesi geçerlidir.

8. Sözleşeme süresi

8.1 Video konferans siteminin servis sözleşmesinin sözleşme süresi başka 24 (Gümüş) ya da 36 (Altın, Platin) takvim ayıdır. Sürenin başlangıcı faturada yazılı olarak belirlenmiştir.

8.2 Sözleşme süresinin sona ermesinden sonra servis hizmetinden sadece yeni bir sözleşmenin akdedilmesiyle faydalanılabilir. DEKOM yeni sözleşme olmaksızın hizmete devam ederse, şimdiye kadarki şartların geçerliliği devam etmektedir. Sözleşmenin uzatılması buna dayandırılamaz.

8.3 Müşteri servis sözleşmesini önemli nedenden dolayı her an feshedebilir. Sözleşme feshinin yazılı, neden belirtilerek yapılması zorunludur.

9. Diğer şartlar

9.1 Bu servis şartlarında yapılacak eklemeler ve değişiklikler yazılı şekli gerektirmektedir.

9.2 Bu servis şartlarının bir şartı geçersizse veya geçersiz hale gelirse, bu durum diğer şartların geçerliliğini etkilemez. Sözleşme tarafları böyle bir durumda, geçersiz hale gelen şartı, geçersiz şarta ticari olarak en yakın gelen, yasal geçerliliği olan bir şartın düzenlenmesine katkıda bulunmakla yükümlüdür.

Son güncelleme: Eylül 2008