Умови обслуговування

1. Загальні положення

1.1 Дані особливі умови обслуговування компанії DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (далі - "DEKOM") доповнюють Загальні комерційні умови компанії DEKOM, які визначають такі договірні відносини і застосовуються до сервісних послуг DEKOM, якщо в представлених умовах обслуговування не обумовлено інше.

1.2. Клієнт може вибирати між різними рівнями сервісної підтримки. Тип договору визначає обсяг сервісних послуг, що надаються компанією DEKOM. На даний момент клієнт може обрати 4 типу договору сервісної підтримки: «Бронзовий», «Срібний», «Золотий» або «Платиновий». Шляхом письмової домовленості пізніше клієнт може перейти на більш високий рівень сервісної підтримки (Upgrade). Точний обсяг послуг обраного рівня сервісної підтримки визначається на підставі відповідного актуального списку, за відсутності іншої домовленості. Вирішальне значення має зміст підтвердження замовлення. Якщо клієнт не вибрав жоден тип договору, то сервісна підтримка не надається.

2. Сервісні послуги

2.1 Сервісне обслуговування здійснюється з метою забезпечення експлуатаційної готовності пристроїв, що підлягають обслуговуванню; проте компанія DEKOM не надає гарантії постійної безперебійної роботи пристроїв ні для одного типу договору. Діють відповідні гарантійні положення виробника.

2.2 Сервісні послуги компанії DEKOM передбачать виключно відновлення справного стану пристроїв, що підлягають обслуговуванню, за запитом клієнта. В обсяг сервісних послуг не входить забезпечення працездатності всієї технічної одиниці (лінії, мережа, комплектуючі, відеопроектор та т. д.).

2.3 Відновлення справного стану здійснюється за допомогою гарячої телефонної лінії служби підтримки, а також засобів дистанційного управління і вбудованих функцій. Якщо відновлення справного стану за допомогою вищевказаних заходів неможливо, то для Бронзового та Срібного рівнів сервісної підтримки воно здійснюється за допомогою ремонту висланих клієнтом компонентів. Для клієнтів, які обрали Золотий рівень сервісної підтримки, на час ремонту забезпечується експрес-поставка резервної системи, для клієнтів, які обрали Платиновий рівень сервісної підтримки, резервна система поставляється нами на об'єкт, зазначений у підтвердженні замовлення. Несправність системи вважається усуненою і в тому випадку, якщо на час ремонту в розпорядження клієнта була безкоштовно надана така ж або більш ефективна система. Компанія DEKOM має право замінити всю систему або її окремі компоненти, якщо цього вимагає ремонт.

2.4 За допомогою телефонної підтримки компанія DEKOM гарантує необхідну підтримку при першому налагодженні, установці, пуску в експлуатацію і перевірці пристроїв. Сервіс для Золотого і Платинового рівнів сервісної підтримки включає в себе установку пристроїв та навчання на місці технічним фахівцем компанії DEKOM. Дане сервісне обслуговування на місці передбачає збірку, конфігурацію і введення в експлуатацію пристрою, інструктаж адміністраторів і навчання користувачів за умови працездатності всієї технічної одиниці (пп. 2.2 і 7.2).

2.5 Якщо місце установки розташоване в ЄС, США чи Канаді, то клієнт зобов'язаний належним чином упакувати браковану систему і відправити її за адресою DEKOM, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg. В інших країнах клієнт, крім того, несе витрати, пов'язані з відправкою системи.

2.6 Якщо компанія DEKOM відповідно до типу договору зобов'язана проводити оновлення програмного забезпечення, то оновлення здійснюється в наступному порядку: компанія DEKOM інформує клієнта по електронній пошті про оновлення для купленого ним програмного забезпечення. DEKOM надає на своєму сайті інструкцію з проведення оновлень. Разом з інформацією про оновлення клієнт отримує посилання на сайт компанії DEKOM і посилання на оновлення і / або ключ, необхідний для завантаження оновлення. Якщо для установки оновлення клієнту потрібна телефонна підтримка, то компанія DEKOM надасть її безкоштовно за відповідною гарячою лінією. У разі, якщо договором передбачені фіксовані інтервали обслуговування, то в зв'язку з цим оновлення ПЗ будуть проводитися нашими сервісними технічними спеціалістами.

2.7 Обсяг послуг може відрізнятися за межами ЄС, Норвегії та Швейцарії.

3. Час обслуговування

3.1 Клієнт може повідомити про несправності по телефону або в письмовій формі по робочих днях з 9 до 18 годин (за центральноєвропейським часом). Підтримка електронною поштою здійснюється для всіх типів договорів, підтримка по телефону - починаючи з срібного рівня.

3.2 Компанія DEKOM проводить обслуговування по робочих днях з 9 до 18 години. Що стосується точного часу, то компанія DEKOM по можливості враховує побажання клієнта.

3.3 Час реакції залежить від типу договору і становить від 48 до 1 години; для договорів типу Золотий або Платиновий відновлення справного стану виконується в найкоротші терміни шляхом експрес-поставки (Золотий) або обслуговування на об'єкті (Платиновий) протягом 24 годин після запиту клієнта.

4. Орендна плата, оплата, взаємозалік і утримання

4.1 Орендар сплачує компанії DEKOM визначену в договорі оренди орендну плату, включаючи встановлений законом ПДВ. Розрахунковий період для орендної плати починається з дня поставки об'єкта оренди відповідно до накладної. Розпочаті місяці зараховуються частково.

4.2 Місячна орендна плата підлягає сплаті найпізніше до третього робочого дня кожного місяця. При більш пізній оплаті (затримці) компанія DEKOM має право вимагати виплати відсотків в розмірі 8% понад облікової ставки. Крім того, зберігається право вимоги відшкодування шкоди від прострочення та інші права.

4.3 У іншому діють умови оплати згідно § 3 і § 20 Загальних комерційних умов компанії DEKOM.

5. Місце установки

5.1 Обумовлений ​​договором обов'язок надання сервісних послуг компанією DEKOM поширюється виключно на пристрої, зазначені в підтвердженні замовлення, на зазначеному там місці установки. Компанія DEKOM має право на відшкодування додаткових витрат, які виникли в результаті зміни місця установки пристроїв, що підлягають обслуговуванню, без дозволу компанії DEKOM.

5.2 Клієнт зобов'язаний завчасно поінформувати компанію DEKOM про майбутнє переміщення обладнання. Компанія DEKOM може виконувати роботи по переміщенню самостійно або вимагати, щоб до робіт з транспортування та встановлення був залучений фахівець, вказаний компанією DEKOM. Всі витрати і подальші витрати, пов'язані з переміщенням обладнання, несе клієнт.

5.3 Будівельні роботи входять в коло обов'язків клієнта і не виконуються компанією DEKOM. Клієнт може залучити до проведення необхідних будівельних робіт третю особу. Компанія DEKOM надасть відповідні посередницькі послуги. Компанія DEKOM не відповідає за дії третіх осіб.

6. Гарантія та відповідальність

6.1 Гарантія для сервісних послуг обмежується усуненням несправностей. При повторній невдалій спробі усунення несправності клієнт має право на свій розсуд або розірвати договір обслуговування, або вимагати знизити оплату за відповідні послуги, за винятком тих випадків, коли усунення несправності не вдалося (в тому числі і) з його вини. В окремих випадках усунення несправності може здійснюватися в ході проведення кількох операцій.

6.2 Крім § 12 абз. 3 Загальних комерційних умов, компанія DEKOM не зобов'язана проводити (гарантійний) ремонт в наступних випадках:

(А) При несправностях, які виникли в результаті:

  • помилок в експлуатації, недотримання інструкції по експлуатації або описаних в технічній документації умов навколишнього середовища,
  • несправних кінескопів, ламп відеопроектора або інших несправних комплектуючих,
  • невірного звернення або технічного втручання з боку клієнта або третіх осіб,
  • перебоїв з енергопостачанням, мережею або взятими клієнтом в оренду телефонними лініями або лініями DSL,
  • інших факторів, що виникли не з вини компанії DEKOM,

(Б) При наявності додаткових пристроїв і комплектуючих, на які не поширюється дія договору. Обов'язок надання гарантії також виключається в тому випадку, якщо експлуатаційна готовність пристроїв, які підлягають обслуговуванню, не може бути відновлена ​​або якщо її відновлення пов'язано з непропорційно високими витратами.

6.3 Компанія DEKOM несе необмежену відповідальність за збитки, які виникли в результаті навмисних дій або недбалості, відповідно до законодавчих приписів.

6.4 У разі порушення істотних договірних зобов'язань, які є невід'ємними для досягнення мети договору і на суворе дотримання яких клієнт повинен мати можливість покластися, в результаті легкої недбалості компанія DEKOM несе відповідальність відповідно до законодавчих приписів, обмежену таким типовим збитком, обсяг і тип якого вона могла передбачити при укладенні договору. Прогнозований збиток з точки зору якості і можливостей використання пристроїв, які підлягають обслуговуванню, ні в якому разі не перевищує суму оплати за договором обслуговування за один договірний рік.

6.5 У іншому діють положення про відповідальність, зазначені в § 14 Загальних комерційних умов. Відповідальність, що виходить за рамки описаних випадків, виключається.

7. Захист даних

7.1 Кожен клієнт має доступ до дискусійного форуму на сайті www.dekom.com. Обробка даних, які генеруються в результаті відвідування форуму, регулюється законодавчими приписами (особливо Федеральним законом про захист даних і Законом про захист даних при наданні дистанційних послуг). На форумі клієнт може перебувати анонімно. Він сам вирішує, які персональні дані він надає, і з якими цілями вони можуть бути оброблені або використовуватися.

7.2 Компанія DEKOM використовує персональні дані лише за згодою клієнта. Зібрані дані піддаються різним заходам щодо забезпечення безпеки, перешкоджання несанкціонованому доступу, протизаконному використанню і захищають дані від руйнування або втрати. З даних протоколів для поліпшення роботи сайту збирається тільки статистична інформація. Профілі користувачів при цьому не створюються. Клієнт має право безкоштовно вимагати довідку о збережених персональних даних, а також право на виправлення невірних даних, їх блокування і видалення. В іншому діє § 21 Загальних комерційних умов.

8. Термін дії договору

8.1 Термін дії договору обслуговування системи відеоконференцзв'язку спочатку становить 24 (Срібний рівень) або 36 (Золотий і Платиновий рівень) календарних місяців. Початок терміну дії зазначено в письмовій формі в рахунку.

8.2 Після закінчення терміну дії договору сервісне обслуговування може бути продовжено лише за умови укладення нового договору. Якщо компанія DEKOM надає свої послуги без укладення нового договору, то це здійснюється на колишніх умовах. Однак цей факт не є основою для продовження договору.

8.3 Клієнт може в будь-який час розірвати договір з поважної причини. Розірвання договору повинно здійснюватися в письмовому вигляді з обґрунтуванням.

9. Інші положення

9.1 Зміни і доповнення вносяться в дані умови обслуговування в письмовій формі.

9.2 Якщо одне з положень даних умов обслуговування є або стане недійсним, то це ніяк не впливає на дійсність інших положень. В такому випадку сторони договору повинні подбати про заміну положення, що стало недійсним, іншим, яке дозволило б на законних підставах домогтися економічно найбільш близького до початкового задуму результату.

Редакція: Вересень 2008 р.