Sesli Konferanslar

Sesli Konferanslar karar süreçlerinizin kayıtsız şartsız en ekonomik olamzsa olmazlarındandır. Güncel sesli konferans cihazları size zaman ve büyük avantajlar sağlar.

Audioconferencing systems

Sesli konferanslar günümüzün giderek daha hızlı genişleyen iş dünyasında karar süreçlerini etkin olarak kısaltmak için değerli çözümlerdir. Ortaklara ve iş arkadaşlarına sürekli bilgi akışı zamanda olduğu kadar giderlerde de azalmaya neden olur. Şirketler durmadan yükselmesi gereken rekabet edebilirlikleri açısından böylesi bir avantajı göz ardı etmemelidir.

Sesli konferans sistemleri çağdaş çift yönlü yöntemini kullanır, ses kesintisi ve çarpıklığı yaşanmaz. Başka bir ifadeyle, ses konuşanlar sanki aynı odadaymış gibi iletilir.

Aynı anda gerçekleştirilen yankı (eko) baskılaması doğal bir sese imkan vererek konuşmanın normal geçmesini sağlar.

Sistemler ya işletmeye alma sırasında bir kez, ya da çalışma süresince devamlı olarak mevcut mekan akustiğine uyum sağlar ve olabilecek yankıları yumuşatır.

Sesli konferans sistemleri size zaman ve rekabet avantajları sağlar.„Bir uzaktan eğitim sisteminin başlıca avantajlarından biri; öğrencilerin kayıtlara basit bir şekilde ve doğrudan erişebilmesidir.“

Prof. Dr. Sönke Knutzen
HAMBURG/HARBURG Teknik Üniversitesi