IP üzerinden videonun zorlukları

"Yeterince bant genişliğine sahibiz, sorun o değil"

ERP sistemleri, terminal sunucu, Citrix, akış, posta, sohbet, video, VoIP, dosya hizmetleri vs. - şirketlerin ağ şebekelerinde mevcut bant genişliğiiçin birbirleriyle rekabet eden onlarca uygulama itişiyor. Bant genişliğiiletim hızını belirlediği gibi dolaylı yoldan da olsa çalışanların iş hızını etkiliyor. Bu nedenle ağ şebekelerine yapılan yüksek yatırımlara neden bulmak kolaydır: Ağ şebekesinin geliştirilmesiyle süreçlerde sadece %5'lik bir hızlanma yüzlerce çalışan için günler ya da haftalar anlamına gelir. BT yöneticileri bu başarılarla değerlendirilir. Bu durum sorumluların ağ şebekelerine video konferans gibi yeni hizmetler eklemedeki çekincelerini açıklıyor. Her bir yönetici için yeni hizmetler daha çok sorumluluk ve daha çok iş anlamına gelir. Yeni sunucular bakım, yeni bağımlılıklar dikkat gerektirir.

Bir video uygulamasının bu kritik başarı etmenlerini bilen DEKOM daha planlama aşamasında bütün ilgili grupları çalışmasına ortak ediyor. Burada önemli olan, her seviyede ilgili katılımcıların dilini konuşmaktır: Yönetim sorumluları örneğin bir güvenlik duvarı ya da domain yöneticisinden daha farklı bilgilere ve verilere ihtiyaç duyar.

Teknik açıdan, IP üzerinden video çözümünün zorluğu mevcut bant genişliği, hizmet kalitesi ve güvenlik yönleriyle daha sonraki video bağlantısının arasındaki uyumdadır. Ağ şebeke hizmetleri genelde birbirleri hakkına hiçbir şey bilmez ve bant genişliğinin sadece onlara ait olduğu varsayımından hareket eder. Hizmet verilmeyen ve yönetilmeyen ortamlarda bir dosya sunucusu üzerinden çalışmak, örneğin tüm kullanıcılarda ERP'nin (Kuruluş kaynak planlamasının) yavaşlaması ya da yönetimin önemli bir iş ortağıyla sürdürdüğü video konferansın birden kesilmesi ile sonuçlanır.

Bütün bu güçlüklere rağmen, tek bir mekanın incelenmesi nispeten kolaydır. Yüzlerce konuma sahip çok uluslu şirketlere gelince talepler birden yükselir. Basit Ethernet bağlantıları yerel internet geçitlerine, WAN geliştiricilerine, güvenlik duvarı geçitlerine vb. sahip VPN ve MPLS bağlantıları oluşuyor. Burada önemli olan kullanılan bütün ağ şebekesi bileşenlerinin özelliklerini dikkate almak ve bunların IP üzerinden videoya uygunluklarını araştırmaktır. DEKOM'un bir başarı faktörü tam da bu her düzeydeki kapsamlı ağ şebekesi değerlendirmesidir.

Video bağlantılarında gerekli bant genişliğini önceden kestirmek güçtür. Böyle bir kestirim için kapasite üzeri kullanım, aynı andaki konuşmalar ve kullanılan net bant genişliği doğru tahmin etmek epey tecrübe gerektirir. Servis kalitesi burada tek başına çözüm olmaz.

Müşterilerimizin branşa özgü güvenlik ihtiyaçlarının kapsamlı bir incelenmesi ağ geçitlerinin gerekli politikalara uygun olarak yapılandırılmasında yardımcı olur. Video konferans uzmanlarının diğer BT hizmet vericilerinden farklı değerlendirdikleri özellik sadece veri güvenliği değildir, buna bir de çağrı güvenliği özelliğini eklemek gerekir: Potansiyel saldırganlar video konferans görüntüsünden bilgi elde ederlerse, verilerin güvende olması neye yarar? Güvenlik olmaması durumunda sadece hackerlar değil, basit bir video çağrısı bile yönetim kuruluna erişebilir