Neden video konferans?

Daha az seyahat süresi işyerinde daha fazla bulunmanız anlamına gelir: Video konferanslar sayesinde kaynaklarınızı azami verimle kullanırsınız. Çalışanlarınızın verimlilik kayıpları önemli ölçüde azalır. Seyahat giderlerinizi azaltır ve çevrenin korunmasına değerli katkıda bulunursunuz. Video konferanslar şirketin tamamındaki iş akışını geliştirebilir.

Siz video konferanstan neden kar edersiniz?

Başvuru sahipleriyle mülakatlarınızı büronuzdan yürütün, projeleri evden verimli bir şekilde yönetin. Belgeleri ve grafikleri birlikte inceleyin, Asya'daki üretim bantlarına giden tedarikçilerinize refakat edin. Seminer etkinliklerini veya yönetim kurulu konuşmalarını kaydedin - bütün bunları video konferans ile gerçekleştirebilirsiniz. Video konferanslar sadece çok yönlü ve rahat değildir, her şeyden önce etkin ve verimlidir.

Video konferanslar sayesinde karar mekanizmaları optimize edilip, bu sayede daha iyi çalışma koşulları elde edilebilir, bu da zaman ve rekabet avantajları sağlar. Video konferans, özellikle katılımcıların birbirlerinden kilometrelerce uzakta, hatta ayrı kıtalarda oldukları durumlarda, görüntü, ses ve verilerin paralel aktarımı sayesinde, doğal iletişim için verimli bir mültimedya araçı haline gelmektedir.

Kişisel iletişim hareket, mimik ve göz temasıyla etkindir. Video konferans karşılıklı güven oluşumuna ve anlaşmazlıkların çözümlenmesine katkı sağlar. Göz teması söylenmeyeni hassaslaştırır ve iletişim başarısını pekiştirir.

Gider azaltmada önemli bir araç olan video konferanslar verimlilik artışına, çevremize karşı daha gelişmiş bir bilince ve işle boş zaman arasında dengeli bir ilişkiye yol açar. Siz de video konferanslardan kazançlı çıkarsınız.