Varför videokonferenser?

Mindre restid innebär mer tillgänglighet på arbetet. Videokonferenser gör det möjligt för dig att utnyttja dina resurser på bästa sätt. Förlusten av produktivitet för dina anställda kommer att minska avsevärt. Du kommer att minska resekostnaderna och lämna ett värdefullt bidrag till skyddet av miljön. Videokonferenser kan förbättra arbetsprocesserna över hela företaget. 

Så här kan videokonferenser gynna dig också

Håll intervjuer med externa sökande från ditt kontor, hantera projekt effektivt hemifrån. Redigera dokument och grafik tillsammans, övervaka dina leverantörer på produktionslinjer i Asien. Spela in utbildningsevenemang eller tal i styrelsen - allt detta är möjligt via videokonferenser. Videokonferenser är inte bara mångsidiga och behändiga utan även effektiva och ändamålsenliga.Videokonferenser kan optimera beslutsfattande vilket gör att det går att uppnå bättre resultat vilket sparar tid och innebär konkurrensfördelar. Samtidig video-, audio- och dataöverföring gör videokonferenser till ett kraftfullt multimediaverktyg för naturlig kommunikation, i synnerhet om deltagarna är många kilometer eller kontinenter från varandra. 

Privat kommunikation med hjälp av gester, ansiktsuttryck och ögonkontakt är effektiv. Videokonferenser hjälper till att etablera ömsesidig tillit - och att minska antalet missförstånd. Ögonkontakt gör oss mer medvetna om icke verbala tecken och gör kommunikationen framgångsrik.  Videokonferenser är viktiga verktyg för att sänka kostnaderna och leder till ökad produktivitet, större medvetenhet om ansvaret för vår miljö och ett mer balanserat förhållande mellan arbete och fritid. Videokonferenser gynna dig också.