Uitdagingen van Video over IP

„We beschikken over genoeg bandbreedte, daaraan zal het niet liggen"

ERP-systemen, terminalservers, Citrix, streaming, e-mail, chat, video, VoIP, bestandssystemen enz. - Op de bedrijfsnetwerken concurreren tientallen toepassingen met elkaar om de beschikbare bandbreedte. Deze is verantwoordelijk voor de overdrachtssnelheid en beïnvloedt daardoor indirect het werktempo van uw medewerkers. Hoge investeringen in netwerken zijn daarom eenvoudig te rechtvaardigen. Een hogere snelheid van het dataverkeer van slechts 5% als gevolg van een uitbreiding van het netwerk, zorgt bij honderden medewerkers al snel voor dagen of weken winst. ICT-managers worden beoordeeld aan de hand van deze successen. Hier ligt meestal ook de verklaring voor de bedenkingen van de verantwoordelijke medewerkers, om diensten als videoconferentie via hun netwerk te laten lopen. Voor de afzonderlijke systeembeheerders gaat de introductie van nieuwe diensten normaal gesproken gepaard met meer verantwoordelijkheden en ook meer werk. Nieuwe servers moeten onderhouden worden en nieuwe afhankelijkheden moeten in de gaten gehouden worden.

DEKOM weet welke factoren er spelen tijdens de implementatie van een videoproject en betrekt alle stakeholders tijdens de planningsfase al bij het project. Daarbij is het belangrijk om op elk niveau met betreffende personen te kunnen communiceren. Managers hebben behoefte aan andere informatie dan bijvoorbeeld domein- of firewall administrators.

In technisch opzicht ligt de uitdaging van een Video over IP systeem bij een juiste wisselwerking tussen de beschikbare bandbreedte, quality of service, betrouwbaarheidsaspecten en de kwaliteit van de toekomstige videoverbinding. Netwerkdiensten weten in de regel niet van elkaars bestaan en gaan er daarom van uit, dat de volledige bandbreedte tot hun beschikking staat. In een onjuist of niet beheerde omgeving zorgt het gebruik van bijvoorbeeld een file server ervoor, dat de ERP-toepassing van alle gebruikers langzamer werkt of dat de videoconferentie van de directie met een belangrijke partner plotseling wordt afgebroken.

Ondanks alle uitdagingen is de implementatie van een dergelijk systeem op slechts een locatie nog relatief eenvoudig. In multinationale ondernemingen die soms over honderden locaties beschikken, wordt het probleem al snel complexer. In plaats van simpele ethernetverbindingen gaat het dan om VPN- en MPLS-verbindingen met lokale internet gateways, WAN-optimizers, firewall-traversals enz. Van de eigenschappen van alle gebruikte netwerkcomponenten dient gecontroleerd te worden of ze compatibel zijn met Video over-IP. Juist vanwege dit diepgravende onderzoek binnen alle lagen van het netwerk staat DEKOM goed bekend.

De vereiste bandbreedte voor videoverbindingen is zeer moeilijk te voorspellen. Enige ervaring is vereist om de benodigde buffer voor de bandbreedte te berekenen, het aantal gelijktijdige gesprekken en de gebruikte bandbreedte correct in te kunnen schatten. Quality-of-service alleen is niet de oplossing.

Een goed overzicht van de branchespecifieke veiligheidsbepalingen van onze klanten helpt ons erbij, netwerken zo in te richten dat ze voldoen aan alle geldige policies en protocollen. Specialisten op het gebied van videoconferenties letten, zoals ander ict-dienstverleners, niet alleen op gegevensbescherming, maar ook op de zogenaamde call-security. Want wat schiet je op met veilige gegevens als potentiële aanvallers informatie via het videobeeld van de conferentie ontvangen? Zonder de juiste beveiliging heb je helemaal geen hacker nodig, maar is een simpel videogesprek voldoende om tot de directie door te dringen.