Energie- en nutsbedrijven

"Decisions are accelerated; lower energy costs and CO2 emissions protect the environment entirely according to our understanding of sustainable resourceconservation."

Ralf Hauser 
Marketing Manager, Schüco International KG

Het toenemende milieubewustzijn in de maatschappij, een hogere behoefte aan betrouwbaarheid en de vraag naar transparantie en verantwoordelijkheid stellen de energie- en nutsbedrijven aan de ene kant voor grote uitdagingen. Aan de andere kant zorgen globaliserende markten, onafgebroken koerswisselingen en stijgende grondstofprijzen continu voor nieuwe systemen en technologieën. Ook op communicatiegebied, zodat we in te toekomst zowel nationaal als internationaal in staat blijven te concurreren.

Met de investering in videoconferenties slaat u twee vliegen in een klap. Enerzijds levert u een actieve bijdrage om het energieverbruik, de uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee de druk op het milieu te verlagen. Met een sneller en efficiënter crisismanagement komt u tegemoet aan de eigen en publieke wens naar betrouwbaarheid en transparantie. Tegelijkertijd verhoogt u de efficiëntie van uw onderneming door significant lagere kosten, kortere levertijden en minder uitval van productiviteit, snellere besluitvormingsprocessen en daardoor kortere ontwikkelingscycli.