Consulting

Consulting Services

 


DEKOM biedt een uitgebreid scala aan consulting services voor de ontwikkeling van specifieke, op maat gemaakte oplossingen: hetzij projectmanagement, benchmarking of solution design - onze aanpak is alles omvattend, van analyse tot kostprijsberekening.

»Visuele communicatie is de manier om professioneel overleg op afstand te voeren.«

Jochai van Bergen, Managing Director Credit Agricole CIB Management Services B.V.

DEKOM is certified partner

van meer dan 40 gerenommeerde fabrikanten voor videoconferentie en audiovisuele technologie.

 

Solution Design & netwerkanalyses

Creatieve oplossingen, morfologische analyses en Ishikawadiagrammen zijn geen onbekenden van ons. Met behulp van expertpanels en discussiegroepen ontwikkelen we individuele, duurzame concepten voor de implementatie van moderne communicatietechnologieën. Wij wijzen op mogelijke valkuilen, obstakels en succesvolle criteria en leveren ideeën, statistieken en concrete voorstellen voor interne kostenverrekening, levensvatbare omzet modellen of zelfs complete businessmodellen.

Procesondersteuning & benchmarking

Wij helpen u om in de toekomst beter om te gaan met ingewikkelde processen en de afwikkeling van opdrachten. Wij leveren geen kant-en-klare oplossingen, maar begeleiden u bij het proces zelf en ontwikkelen individuele oplossingen met in potentie daadwerkelijke concurrentievoordelen. We stellen veiligheidsconcepten, fallback scenario's en procesontwerpen op. We analyseren uw volledige procesketen, vergelijken deze met performances uit uw eigen branche, komen met verbetervoorstellen en helpen u deze te implementeren.


Netwerkanalyses

Onze producten maken gebruik van de modernste communicatietechnologie om informatie en gegevens te verzenden. Kennis van deze media is voor onze dagelijkse support werkzaamheden vanzelfsprekend en essentieel.

Het behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden om de taal van netwerkspecialisten en systeembeheerders te beheersen, hun problemen te herkennen, doelgericht ondersteuning te bieden, netwerkfouten op te sporen en zelfs de algemene mogelijkheden van het netwerk te beoordelen.

Performance Management (HR)

Het doel van performance management is een systematische, multidimensionele prestatiemeting,  aansturing en controle met als doel de voortdurende individuele verbetering van de prestaties van een onderneming. Met het oog op de toepassing van moderne communicatietechnologieën bieden we een resultaatgericht Human Performance Management (ontwikkeling van zowel het personeel als de organisatie, teambuilding, leiderschap).


Projectmanagement

Een netwerkconcept, earned value of een kritisch pad zijn voor ons meer dan loze begrippen alleen. Wij werken volgens internationale normen en stellen voor uw project een op maat gesneden, hooggekwalificeerd team samen. Een ervaren projectleider zorgt ervoor dat de realisatie van uw investering binnen de afgesproken tijd en financiële mogelijkheden blijft en staat te allen tijde ter beschikking als competente contactpersoon.

Controles, healthchecks & veiligheidsinspecties

Als erkend specialist beoordelen we in opdracht van verschillende klanten de juiste toepassing van bestaande oplossingen op het gebied van kosten, specificaties en de stand van de techniek of voeren penetratietesten uit met het oog op de gegevensbeveiliging, Endpoint of Call Security.