Особливі умови оренди

1. Застосування

1.1 Дані особливі умови оренди компанії DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (далі - "DEKOM") доповнюють Загальні комерційні умови компанії DEKOM, які визначають такі договірні відносини, якщо в представлених умовах оренди не передбачено інше.

1.2 Компанія DEKOM на підставі письмового договору оренди здає клієнту (далі - «орендар») в оренду докладно описані в договорі пристрої та комплектуючі вироби (далі - «об'єкт оренди») і передає їх в користування орендаря разом з встановленим або таким, що поставляється окремо, програмним забезпеченням в відповідно до наступних умов оренди. Договір оренди, як правило, укладається на підставі письмового підтвердження замовлення.

2. Поставка, установка, експлуатаційна готовність

2.1 Час і місце поставки об'єкта оренди компанією DEKOM вказані в договорі оренди.

2.2 Компанія DEKOM бере на себе установку об'єкта оренди тільки в разі окремої домовленості. В іншому випадку про встановлення і введення в експлуатацію повинен подбати орендар. Просторові, технічні та інші передумови для установки і приведення в експлуатаційну готовність об'єкта оренди наведені в документації виробника і інструкції з експлуатації відповідного обладнання або у вказівках компанії DEKOM. Орендар несе відповідальність за дотримання даних передумов. Якщо установка виконується силами компанії DEKOM, то орендар зобов'язаний своєчасно до запланованої дати установки створити всі передумови для установки об'єкта оренди та приведення його у експлуатаційну готовність, дотримуватися всіх вказівок компанії DEKOM і заздалегідь прояснити всі неясні моменти. Якщо орендар не виконає вищевказані дії, то він несе виниклі в зв'язку з цим додаткові витрати, особливо витрати, пов'язані з повторною спробою установки.

3. Переміщення, надання в користування третім особам, програмне забезпечення

3.1 Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється на місці розміщення, визначеному в договорі оренди. Орендар зобов'язаний завчасно поінформувати компанію DEKOM про майбутнє переміщення обладнання. Компанія DEKOM може виконувати роботи по переміщенню самостійно або вимагати, щоб до робіт з транспортування та встановлення був залучений фахівець, вказаний компанією DEKOM. Всі витрати і подальші витрати, пов'язані з переміщенням обладнання, несе орендар.

3.2 Надання орендарем об'єкта оренди в використання третім особам виключається.

3.3 Для встановленого на апаратному забезпеченні програмного забезпечення і для інших авторських і суміжних прав діють ліцензійні правила відповідного виробника програмного забезпечення або правовласника. Орендар зобов'язаний дотримуватися права на захист результатів розумової праці третіх осіб.

4. Орендна плата, оплата, взаємозалік і утримання

4.1 Орендар сплачує компанії DEKOM визначену в договорі оренди орендну плату, включаючи встановлений законом ПДВ. Розрахунковий період для орендної плати починається з дня поставки об'єкта оренди відповідно до накладної. Розпочаті місяці зараховуються частково.

4.2 Місячна орендна плата підлягає сплаті найпізніше до третього робочого дня кожного місяця. При більш пізній оплаті (затримці) компанія DEKOM має право вимагати виплати відсотків в розмірі 8% понад облікової ставки. Крім того, зберігається право вимоги відшкодування шкоди від прострочення та інші права.

4.3 У іншому діють умови оплати згідно § 3 і § 20 Загальних комерційних умов компанії DEKOM.

5. Обов'язок страхування та інші обов'язки орендаря

5.1 Орендар зобов'язаний застрахувати об'єкт оренди проти пошкоджень і руйнувань, а також проти втрати внаслідок крадіжки, крадіжки зі зломом, пограбування або розкрадання за свій рахунок.

5.2 Орендар зобов'язаний проводити технічне обслуговування об'єкта оренди відповідно до технічної документації і інструкції по експлуатації. Він може виконувати ці обов'язки шляхом укладення договору обслуговування з компанією DEKOM або іншим таким самим способом. У випадках, якщо він не уклав договір обслуговування з компанією DEKOM, компанія DEKOM має право виконувати подальше надання об'єктів в оренду тільки за умови надання доказів про укладення відповідного договору обслуговування. Орендар не має права утримувати орендну плату до надання відповідних доказів.

5.3 Орендар зобов'язаний негайно повідомляти про виявлені дефекти об'єкта оренди.

5.4 Без попередньої письмової згоди орендар не має права розпоряджатися об'єктом оренди. Орендар зобов'язаний негайно повідомити компанію DEKOM про несанкціонований доступ третіх осіб до об'єкта оренди і надати всі відомості про відомі йому обставини, необхідні для припинення несанкціонованого доступу. Орендар несе витрати, пов'язані з заходами щодо припинення несанкціонованого доступу, за винятком тих випадків, коли цей доступ стався з вини компанії DEKOM.

6. Стан об'єкта оренди

6.1 Компанія DEKOM зобов'язана надати об'єкт оренди в стані, придатному для використання відповідно до договору, і підтримувати його в такому стані на час дії договору оренди. Ця стаття не зачіпає обов'язки орендаря по обслуговуванню об'єкта оренди згідно з п. 5.2.

6.2 Компанія DEKOM виконує свої обов'язки по підтримці об'єкта оренди в справному стані, що виходять за рамки обслуговування орендарем, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. Заходи, спрямовані на підтримку об'єкта в справному стані, являють собою гарячу телефонну лінію служби підтримки, а також засоби дистанційного управління і вбудовані функції; якщо необхідні заходи не можуть бути вжиті, то замість них проводиться ремонт або інші заходи по усуненню несправностей за місцезнаходженням компанії DEKOM (обслуговування за схемою Carry-In). Ремонт і інші заходи по усуненню несправностей проводяться на місці установки, визначеному в договорі оренди, тільки в тому випадку, якщо це зафіксовано в договорі оренди або договорі обслуговування.

6.3 Орендар повинен взяти на себе витрати компанії DEKOM, пов'язані з проведенням заходів щодо усунення несправностей або ремонту, відповідно до актуальних прайс-листів компанії DEKOM, якщо ці несправності або необхідність в ремонті виникли через наступні випадки: неналежне розміщення, установка або приведення в експлуатаційну готовність з боку орендаря, невірне поводження, недотримання вимог технічної документації або інше недоцільне використання, технічне втручання орендаря або третіх осіб, несправності з електропостачанням або лінією даних або інші фактори, які виникли не з вини компанії DEKOM. Компанія DEKOM має право в сумнівних випадках звернутися за допомогою до експерта для виявлення причини несправності і виникнення обов'язку відшкодування витрат. Витрати, пов'язані із залученням експерта, несе та сторона, чий обов'язок відшкодовувати витрати був встановлений ​​в ході проведення експертизи. Орендар не має права утримувати орендну плату за час проведення експертизи і до відшкодування пов'язаних з цим витрат. У тому випадку, якщо експерт встановить, що обов'язок відшкодовувати витрати повністю лягає на компанію DEKOM, то компанія DEKOM зобов’язана відшкодувати орендарю орендну плату.

7. Відповідальність компанії DEKOM

7.1 Компанія DEKOM несе необмежену відповідальність за умисні дії чи грубу недбалість.

7.2 У разі порушення істотних договірних зобов'язань, які є невід'ємними для досягнення мети договору і на суворе дотримання яких орендар повинен мати можливість покластися, в результаті легкої недбалості компанія DEKOM несе відповідальність відповідно до законодавчих приписів в розмірі до 5000 євро за такий типовий збиток, який компанія DEKOM могла передбачити при укладенні договору.

7.3 В іншому будь-яка відповідальність компанії DEKOM на будь-якій правовій підставі виключається.

7.4 Вищевказані обмеження відповідальності є недійсними, якщо мова йде про гарантійну відповідальність компанії DEKOM або відповідальність згідно із законом про відповідальність за якість продукції, що випускається, або ж при шкоді життю, здоров'ю або тілесному ушкодженні, заподіяному навмисно або в результаті недбалості.

8. Термін дії договору, повернення об'єкта оренди, право орендаря на анулювання договору

8.1 Час дії договору визначається за домовленістю про оренду.

8.2 Якщо не зазначене інше, то термін оренди починається з поставкою об'єкта оренди або першою спробою встановлення компанією DEKOM. Дане положення діє і в тому випадку, якщо окремі компоненти об'єкта оренди, які не є суттєвими для надання послуг компанією DEKOM, ще не були поставлені.

8.3 Мовчазне продовження терміну оренди в разі, якщо замовник продовжує користування об'єктом оренди за відсутності заперечень, виключається.

8.4 Якщо термін дії договору не визначений, то будь-яка зі сторін може в установленому порядку розірвати договір оренди, керуючись законодавчими постановами. Це положення ні в якому разі не зачіпає право на розірвання договору з поважних причин.

8.5 Будь-яка заява про розірвання договору має виконуватися в письмовому вигляді, розірвання договору з поважних причин має також містити обгрунтування.

8.6 Орендар зобов'язаний негайно після закінчення договору оренди повернути об'єкт оренди в належному стані в тій же упаковці, в якій він був поставлений. Повернення здійснюється шляхом відправки об'єкта оренди в компанію DEKOM за рахунок і ризик орендаря. При несвоєчасному поверненні компанія DEKOM залишає за собою право нарахувати орендарю орендну плату до передачі об'єкта оренди компанії DEKOM і / або вимагати відшкодування збитків.

8.7 Орендар має право анулювати договір оренди до надання в його розпорядження об'єкта оренди. При анулюванні договору за менш ніж 15 днів до надання в його розпорядження об'єкта оренди орендар повинен виплатити компенсацію в наступному розмірі: при анулюванні договору за два дні до надання включно - 40%, при анулюванні за 24 години - 60%, а при анулюванні за менш ніж 24 години - 70% орендної плати. Основою для розрахунку є річна орендна плата, при більш короткому терміні дії договору - орендна плата за договірний період.

8.8 Якщо договір оренди буде розірваний в надзвичайному порядку, то компанія DEKOM має право на паушальне відшкодування збитків в розмірі 70% від встановленої орендної плати до закінчення договору оренди.

8.9 У разі анулювання або дострокового припинення (пп. 8.8 і 8.9) договору оренди заборгованість в результаті округлення суми збитку повинна бути погашена негайно після закінчення договору оренди без відрахувань.

9. Підсудність, право, що застосовується

(5) Виключним місцем підсудності є місто Гамбург, якщо орендар є комерсантом в сенсі торгового кодексу або якщо договір відноситься до здійснення його комерційної діяльності, а також якщо на момент подачі позову місце проживання або постійного перебування орендаря знаходиться за межами ФРН. Компанія DEKOM має право звернутися в будь-який інший юридично уповноважений суд замість суду, розташованого за місцем зазначеної вище підсудності.

10. Інші положення

10.1 Зміни і доповнення вносяться в дані умови оренди в письмовій формі.

10.2 Якщо одне з положень даних умов оренди є або стане недійсним, то це ніяк не впливає на дійсність інших положень. В такому випадку сторони договору повинні подбати про заміну положення, що стало недійсним, іншим, яке дозволило б на законних підставах домогтися економічно найбільш близького до початкового задуму результату.

Редакція: березень 2009 р.