This product is no longer available.

We no longer offer the product Lifesize UVC Access.

Lifesize UVC Access

LifeSize UVC Access, etkin ve akıllı çağrı yönlendirme ve her boyut ve karmaşıklıkta H.323 video konferans şebekelerinde çağrı uygulama kontrolü için standart tabanlı bir ağ koruyucusudur. UVC Access ağ koruyucusu, LifeSize UVC platformunun merkezi bir işlevidir ve şirketlere ağ içinde bant genişliği kullanımını denetlemekte ve önceden tanımlamada yardım eder. LifeSize UVC Access ayrıca terminallerin seçimini kolaylaştırır ve çağrı kuralları, çağrı numaraları planı ve URI seçimi için bir konsept teşkil eder. Kapsamlı bölge konsepti sayesinde her bir ağ bileşeni için kurallar özel ve ayrıntılı olarak belirlenebilir. LifeSize UVC Access'ın yardımıyla sadece tanımlı bant genişliğine sahip terminallerin şebekeyi kullanması sağlanır. Sistem tüm video terminallerinin tüm şirket şebekesi içinde kullanılan bant genişliğini sınırlayarak, eşit bir video konferans deneyimine olanak sağlar. 


Lifesize UVC Access

„Bir uzaktan eğitim sisteminin başlıca avantajlarından biri; öğrencilerin kayıtlara basit bir şekilde ve doğrudan erişebilmesidir.“

Prof. Dr. Sönke Knutzen
HAMBURG/HARBURG Teknik Üniversitesi