Kayıt ve Yayın

Kayıt ve Yayın Çözümleri Bilgiye erişim sağlar - ister canlı, isterse gerektiğinde, her yerden, her zaman ve her formatda.

Video conferencing catalog

Yeni! Görsel - İşitsel İletişim hakkında elektronik veya basılı katalog

Buradan, Görsel - İşitsel İletişim hakkındaki basılı veya elektronik kataloğunuzu ücretsiz sipariş edebilirsiniz.

sipariş şimdi!

Video konferans sisteminiz daha fazlasını da yapar: Kayıt ve yayın bileşenleriyle konferanslar not edilir, mültimedya içerikleri yaratılır veya sunumlar kayda alınır ve örneğin web yayını hizmete sunulur.