Perma-tec

Perma adı yıllardan beri yağlama teknolojisinde yenilikçi ve yaratıcı çözümleri temsil etmektedir. Birçok patentle tescilli perma ürünleri bütün dünyanın tüm endüstri alanlarında, tek veya çok noktalı yağlama sistemleri uygulamalarında kullanılmaktadır.