Hamburg Teknik Üniversitesi

Hamburg Teknik Üniversitesi Almanya'nın en yeni ve en başarılı üniversitelerinden biridir. Süderelbe bölgesinde bir teknik üniversite kurma planları yirmili yıllara dayanmaktadır. 50 yıl sonra, 1978'de kurulan Hamburg Teknik Üniversitesi'nin tek hedefi olan bölgenin yapısal değişimine katkıda bulunmak, gerçekleşmiş oldu.