Sağlık Dünyası

Video Konferansların Sağlık Sektörü için Yararları

Cisco VX Clinical Assistent
14.08.2013 -

Ekonomik ve üretkenlik hedeflerinin yanısıra Yüksek ve sabit bir hasta bakım düzeyine erişmek için gelişmiş teknolojilere ve tüm katılımcılar arası verimli bir işbirliğine ihtiyaç vardır. 

Sağlık sektörünün hemen hemen her alanında video konferanslar birçok avantaj sağlamakta. Video konferanslar düşükmaliyetler ile işbirliğini düzeltiyor, sanal ekipler arası değişimler sağlamakta ve değişik yerlerde yönetim faaliyetlerini kolaylaştırmakta. Video konferanslar dar kaynak yönetiminin daha ölçekli kulanılmasını sağlar, bakım ve seyhat maliyetlerini düşürür. Birkaç örnekle: 

Kaliteknotrolü

birçok küçük ve orta ölçekli hastahane maliyet nedenleri ile kendi radjoloji bölümü yoktur. Bunlar dışarıdan yakında bulunan başka daha büyü Hastahanelerin uzman radjoloji bölümleri ile anlaşmakta. Burada bu tür teşhislerin sunumu veya görüşülmesi, Video konferanslar sayesinde kendi kalitesini tutarak önemli ölçüde yarar ve zamandan tassaruf sağlarken de seyhat masraflarını düşürümekte.

Daha az hasta nakli ile daha verimli olmak

Hastahaneler Video Konferanslar sayesinde hastayı başka yere nakil etmeden özel tedaviler görmesini sağlayabilir ve böylelikle uzmanlık alanlarını da genişletebilirler.

Yeni İş Modeleri

Video Konferans ile her an Refakatçılar ziyaret edebilirler: Hastahanelerin İT departmanları mobil Video konferans clientler altyapısı kurarak örneğin İpad üzeri,bunları ücret karşılı Refakatçılara kiralayıp, bunların her hjastalarını görmesini ve ziyaret etmesini sağlayabilirler. Böylelikle hastahnelerd eziyaret kalabalıkları, personel sıkıntısı azalır verimlilik yükselir ve yatırımın geri dönümü çok çabuk sağlanır. Doğru teknoljileri kulanarak bu klazançlı bir yatırım modeline bile dönüştürülebilir.

 Uzmanları dahil etmek

dört dörtlük personel az bulunur ve çok aranır. Video Konferanslar sayesinde bulundukları yerlerden bağımsız olarak dış kaynaklı uzman görüşüleri danışma konferanslarına, hasta görüşmelerine, Doktor Toplantılarına, ve seminerlere kolayca dahil edilebilir.

 Hastabakıcı Eğitimleri

Video Konferanslar çok verimli eğitim araçlarıdırlar. İçerikler yerlerden bağmsız canlı yayın yapılır veya kayıt altına alınabilirler ve gerektiğinde erişimleri sağlanbilir. Örneğin PC bazlı altlaypıların hasta bakıcı kulanımı için güncelleştirilmesi ile tüm bakım ekiplerinin aynı anda değişik yerlerden eğitim görmesi sağlanılarak zaman kaybından da tassaruf edilir.

Doktorların kenilerini eğitim ile geliştirmeleri

Eğitime çok az zaman ayırabilen doktorlar Video Konferanslar sayesinde muhaynehanesinden dışdan eğitim programmlarına katılabilirler ve değişik yerlerdeki yeni elemanlar grup içinde eğitim görebilirler. Bu sosyal sigortalar ve hastahane yükümlülükleri ile ilgili konular için çok yararlı.

Daha Az Toplantı maliyetleri

Belli zamanlarda yapılan toplantıar Video Konferans vasıtasıyla yapılabilir. Bir yerden diğer yere, bir evden diğer eve veya bir kat dan diğer kata. Katılım kolaylaşır ve böylelikle - tecrübemizce- ilgil artar.

Çevrecilik

Belli zamanlarda yapılan toplantıar Video Konferans vasıtasıyla yapılabilir. Bir yerden diğer yere, bir evden diğer eve veya bir kat dan diğer kata. Katılım kolaylaşır ve böylelikle - tecrübemizce- ilgil artar.