Polycom RealPresence Cloud 2012

Kullanıma hazır toptan ticaret teklifi

Polycom RealPresence Cloud 2012
16.04.2012 -

Polycom, kullanılmaya hazır bir toptan ticaret önerisi olan Polycom RealPresence Cloud başlangıcıyla birlikte, Cloud stratejisi içinde çok önemli bir adım atmış oldu. Polycom RealPresence Platformunu temel alan Polycom RealPresence Cloud, HP tarafından satın alınan ve şimdi Polycom RealPresence Şebekesi adını almış olan Halo/HVEN şebekesini kullanıyor. Şebeke hizmet sağlayıcılara taşıyıcı kalitesinde altyapı, terminal ve servis sunuyor. Böylelikle bu hizmet sağlayıcılar her büyüklükteki müşterileri için abonman gerektiren VaaS (Video-as-a-Service - Servis olarak Video) çözümlerini hızla piyasaya çıkarabilecektir. 

Büyük şirketler için video işbirliği - Cloud içinde ve mobil cihazlarla sosyal ağlarda yeni uygulamalar ve bu uygulamalar için pazarlar 

Kullanıcıya hazır altyapı: 

RealPresence Cloud'un arkasında, çok amaçlı video işbirliği için en üstün işlerlik özelliğine sahip, en kapsamlı yazılım tabanlı altyapı çözümü olan Polycom RealPresence platformu bulunmaktadır. Bu sayede hizmet sağlayıcılar küçük ve orta ölçekli işletmelere ve büyük şirketlere taşıyıcı kalitesinde ölçeklenebilirlik, güvenirlik, erişilebilirlik ve güven sunuyor. 

Daha hızlı pazara giriş: 

Polycom RealPresence Şebekesi (daha önce Halo/HVEN şebekesi, 2011'de HP tarafından satın alındı) ile hizmet sağlayıcıları pazarına hızla girebilir ve kısa sürede Cloud içinde büyük şirketlerin taleplerini de karşılayabilecek farklı VaaS önerileri oluşturabilirsiniz. 

Çok düşük başlangıç yatırımı: 

RealPresence Cloud ile müşterinize bu ada layık olacak bir B2B VaaS çözümü önerin. Çözüm tümüyle talebe göre ölçekleneceğinden, işyerinizde kurulmuş çekirdek altyapısının bütünüyle entegre edilmesi gerekmez. 

Daha çok uygulama çeşitliliği: 

RealPresence Cloud içinde standartlara dayalı (konferans salonları, mobil cihazlar, PC'ler, internet) ve standartlaşmamış TIP protokolüyle çalışan terminalleri tıpkı Microsoft Lync 2010, IBM Sametime gibi destekleyen, tümüyle yönetilen bir çok noktalı video hizmeti bulunmaktadır.