DEKOM (eski adıyla ViDOFON) ile kültürler arası iletişim

DEKOM'un (eski adıyla ViDOFON) Münih'teki bir misyona ve Cape Town'daki Salesianer Enstitüsünde kurduğu bir Sony PCS-1 video konferans sistemi sayesinde Uluslararası Katolik Misyonları ve Bavyera Politik Eğitim Çalışmaları Eyalet Merkezi Bavyeralı kız ve erkek öğrencilerle, Güney Afrikalı yaşıtları arasında konuşmalar düzenliyor.

19.12.2007 -

Misyon yoksulluk, aile içi şiddet, uyuşturucu ya da suçun tehdit ettiği sokak çocukları ve gençler için eğitim imkanları, ruh sağlığı ve entegrasyon önerileri sunuyor.

Video konferans gençlere birbirlerini tanıma, farklı yaşam koşullarını, dine, okula ve topluma yaklaşımları konusundaki kişisel düşüncelerini paylaşma imkanı sağlıyor. "Misyon Başkanı Peder Eric Englert (osa) "Kültürler arası diyalog insanı kendi yaşam tarzını sorgulamaya zorlamakta, hoşgörü ve empati yeteneğini güçlendirmektedir" diyor. "Video konferansı dayanışma ve insanlık gibi Hristiyanlık değerlerini gençlerin anlayacakları bir dille iletmek için uygun bir araç olarak görüyoruz."

Yenilikçi eğitim önerisi her şeyden önce ortaokullara, liselere ve meslek okullarına yönelik olup, 9. sınıftan başlamakta, Bavyera'nın tüm mesleki eğitim merkezlerini de kapsamaktadır.

Uluslararası Katolik Misyonlar Birliği Afrika, Asya ve Okyanusya'da 100'ü aşkın ülkedeki Katolik kilisesini desteklemekte, özellikle de kilisede çalışacak erkeklerin ve kadınların eğitimine eğilmektedir. Misyon 2.700'ü aşkın projeyle insanların birbirleriyle buluşacakları, inançlarını paylaşacakları kilise altyapılarını oluşturmaya çalışmaktadır.