DEKOM är Microsoft Gold-partner och din Microsoft Teams Rooms-specialist

Som en av Europas ledande Unified Collaboration & Konferensföretag, är DEKOM Microsoft Gold Partner och har ett nära samarbete med Microsoft för att ge råd till kunder i deras övergång till hybridarbete. 

Vi fokuserar på att anpassa Microsoft Teams i mötesutrymmen, med hjälp av certifierad Teams Rooms-hårdvara och relaterade Teams Rooms-licenser. Detta säkerställer att varje deltagare känner sig inkluderad i mötet, oberoende av var de deltar.

DEKOMs konsulter och tekniker genomförde omfattande utbildning och testning för att bli Microsoft-certifierade experter med koncentrerad kunskap för att hjälpa dig att planera och implementera ditt Microsoft Teams-rum.

Förverkligandet av hybrida mötesrum baserade på Microsoft Teams är komplext. DEKOM följer dig genom varje fas av ditt projekt: från individuell, leverantörsoberoende rådgivning, till detaljplanering, upphandling och installation av nödvändiga hård- och mjukvarukomponenter.

Att ha ett Microsoft Teams-rum implementerat framgångsrikt är steg ett, lika viktigt är att träna dina anställda hur de använder Teams i mötesutrymmet. Efter avslutat projekt står våra experter till ditt förfogande för att säkerställa att din konferensrumsmiljö alltid fungerar smidigt.

Kontakta oss för mer information