Mediateknik i Bielefeld

Med videokonferens- och audiovisuell teknik från Bielefeld i Tyskland till Frankrike, Sverige, Polen, Belgien, Danmark, Nederländerna, Tjeckien, Grekland, Norge, USA, Canada, Italien, Spanien, Norge, Storbritannien och Argentina.

Kontakta vårt kontor i Bielefeld: 33605 Bielefeld
Detmolder Str. 237

Tel.: +49 521 448 122 51

"Beslut accelereras; lägre energikostnader och CO2-emissioner skyddar miljön helt enligt våra kunskaper om hållbart bevarande av resurser."

Ralf Hauser 
marknadschef, Schüco International KG

"Beslut accelereras; lägre energikostnader och CO2-emissioner skyddar miljön helt enligt våra kunskaper om hållbart bevarande av resurser."

Ralf Hauser 
marknadschef, Schüco International KG

Schueco International som är baserat i Bielefeld räknar med DEKOM

Övervakad av DEKOM förlitar sig specialisten på videokommunikation, Schueco, på den tillförlitliga tekniken från Lifesize och Cisco (Tandberg) för sina behov av audiovisuell kommunikation. Genom att göra detta kan företagets olika anläggningar kommunicera smidigt med varandra via videokonferenser och kräver mindre affärsresande vilket minskar många emissioner och resekostnaderna. Vid introduktionen av high-definition videokonferensteknik utrustades olika kontor i Tyskland liksom anläggningar i Frankrike, Sverige, Polen, Belgien, Danmark, Nederländerna, Tjeckien, Grekland, Norge, USA, Kanada, Italien, Spanien, Norge, Storbritannien och Argentina med Lifesize-slutpunkter (dvs. Lifesize Express 200 Lifesize team 200, Lifesize Room 200). Vill du få reda på mer om detta projekt? Vi råder dig och visar dig hur mycket ditt företag kommer att dra nytta av videokonferenssystem. Tala med oss! Vi uppskattar ditt intresse. Referensvideor för detta och andra projekt finns i vårt mediabibliotek!