Managed Services

Managed services means the transfer of responsibility to an external company. Place your trust in the expertise and experience of one of the largest video conferencing specialist in the world.

Usługi zarządzane

Z naszym „UC.” Usługi zarządzane to spełniające wymagania, gotowe do użycia środowisko wideokonferencyjne według przejrzystej, miesięcznej stawki - w pełni kompatybilne, wysoce elastyczne i indywidualnie skalowalne. Wykorzystaj UC., aby wyposażyć swoich pracowników w najnowsze technologie, rozbudować infrastrukturę, jako rozwiązanie awaryjne do instalacji lokalnych o znaczeniu krytycznym dla firmy lub poprawić bezpieczeństwo połączeń – nasze usługi UC oferują maksymalną dostępność, jakość i bezpieczeństwo zarówno na poziomie sieci, jak i aplikacji.

„Nasze rozwiązania są w pełni certyfikowane — zapewniają najwyższe bezpieczeństwo, jakość, stabilność i kompatybilność. To gwarancja prawdziwych, trwałych przewag konkurencyjnych.”

Simon Härke,
CEO/CTO, DEKOM AG