Interculturele communicatie met DEKOM (voorheen ViDOFON)

Door het videoconferentiesysteem Sony PCS-1 van DEKOM (voorheen ViDOFON) bij missio in München en het Instituut der Salesianen in Kaapstad kunnen het Internationale Katholieke Missiewerk en de Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gesprekken tot stand brengen tussen leerlingen van dezelfde leeftijd uit Beieren en Zuid-Afrika.

19.12.2007 -

De congregatie ontfermt zich over straatkinderen en jongeren die te maken hebben met armoede, huiselijk geweld, drugs of criminaliteit en biedt ze opleidingsplaatsen, geestelijke ondersteuning en de mogelijkheid een sociaal bestaan op te bouwen.

Videoconferenties zorgen ervoor, dat de jongeren elkaar leren kennen en wederzijds vertellen over hun leefsituatie, houding tot het geloof, schoolervaringen en de maatschappij waarin ze leven. “Deze gesprekken tussen twee culturen stimuleert jongeren om na te denken over zichzelf en de eigen levensstijl. Hierdoor worden gevoelens van tolerantie en empathie versterkt”, legt misso-voorzitter pater Eric Englert uit (osa). “Wij beschouwen videoconferenties als een manier om christelijke waarden als solidariteit en respect voor ieders medemens vanaf kinds af aan bij te brengen.”

Het innovatieve onderwijsaanbod richt zich met name op havo- en vwo-leerlingen en mbo-scholieren vanaf 14 jaar in heel Beieren.

Het Internationale Katholieke Missiewerk missio ondersteunt de katholieke kerk in meer dan 100 landen in Afrika, Azië en Oceanië, met name door de opleiding van kerkelijke medewerkers. In het geval van meer dan 2.700 projecten financiert missio daarnaast de realisatie van een kerkelijke infrastructuur, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof met elkaar kunnen delen.