Synergy Sky Connect

Synergy Sky connect is een nieuw onderdeel van de Synergy Sky-suite en faciliteert de communicatie tussen Microsoft Teams-vergaderingen en andere, op SIP gebaseerde videoconferentie clients.

Communicatieproblemen doen zich met name voor wanneer een MS Teams-gebruiker contact opneemt met een gebruiker van op SIP gebaseerde platforms, zoals Poly, Lifesize of Cisco Webex. Sommige interoperabiliteitsoplossingen proberen dit probleem aan te pakken, maar kunnen het niet volledig oplossen, onder andere zijn de functionaliteiten presentaties delen of PowerPoint Live niet beschikbaar.

Synergy Sky pakt dit probleem aan met de nieuwe Connect-software. Met Synergy Sky Connect ervaart u volledige interoperabiliteit tussen MS Teams en elk ander videoconferentieplatform.


Synergy Sky Connect