Collaboration – vroeger & nu

Het begrip Collaboration is zeker niet nieuw. Samenwerking op dagelijkse basis en de uitwisseling van kennis en informatie tussen teams, collega's, partners en klanten was altijd al essentieel voor haast iedere onderneming.

Tot in de jaren 80 werd platformoverstijgende collaboration ernstig bemoeilijkt door de scheiding tussen media en ict.

Conferenties waren destijds met aanzienlijk meer voorbereidingen verbonden dan vandaag en kwamen met name tot stand met behulp van overheadprojectoren of flipcharts...


Het volledige whitepaper als PDF